Akademickie Centrum Wolontariatu

Akademickie Centrum Wolontariatu (ACW) założyli w 2001 roku Michał Chabel i Karol Bendkowski, studenci jeszcze wówczas Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. „Studia to ostatni dzwonek, by zaszczepić w młodym człowieku idee wolontariatu. Potem, gdy każdy będzie miał własną rodzinę, pracę, może być już za późno.” Ta myśl Michała nadal przyświeca koordynatorom organizacji.

Cele statutowe ACW są następujące:
  • zwiększanie aktywności społecznej studentów;
  • umożliwianie studentom podejmowania działań wolontaryjnych;
  • udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym i innym instytucjom poprzez oferowanie im pomocy studentów.
Kilkudziesięciu wolontariuszy ACW prowadzi działalność w następujących obszarach:
  • Praca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (m.in. w świetlicach szkolnych, domach dziecka, hospicjach, szpitalach);
  • Organizowanie akcji na terenie uczelni (m.in. „Wampiriada” - honorowe oddawanie krwi i możliwość podzielenia się czekoladami z dziećmi z Domu Samotnej Matki; „Korkujemy marzenia” - zbiórka plastikowych nakrętek w celu ich wymiany na sprzęt rehabilitacyjny; „Studenci bezdomnym” - zbiórkę darów dla Noclegowni Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej; „Podaruj pluszaka” - zbiórka zabawek dla dzieci z ubogich rodzin);
  • Organizowanie i współorganizowanie imprez masowych (m.in. Juwenalia - Kulturalia, Eurobasket, Światowy Dzień Książki, Targi Wolontariatu UKW);
  • Współudział w akcjach dobroczynnych innych organizacji i instytucji (m.in. zbiórki darów w ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”; zbiórki pieniędzy w ramach przedsięwzięć UNICEF; współpraca przy powstaniu bydgoskiego oddziału Fundacji „DrClown”, współpraca z Fundacją „Mam Marzenie”)
Jedną z najbardziej zinstytucjonalizowanych form działalność ACW są dyżury wolontaryjne w bydgoskich szpitalach odbywające się w ramach projektu „Wesoła Rodzinka”. Od 2005 roku wolontariusze ACW są obecni na Oddziale Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Ich pracy wśród dzieci (czytanie książek, wspólne zabawy, organizacja przedstawień z okazji Mikołajek i Międzynarodowego Dnia Dziecka itp.) patronuje Stowarzyszenie „Dar Pomocy” opiekujące się Oddziałem. Od marca 2008 podobna grupa wolontariuszy ACW działa także w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

Wizyta Patcha Adamsa na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego jest wynikiem dwuletnich starań wolontariuszy ACW i Fundacji „DrClown”.

Szczegółowych informacji na temat prac ACW udziela Katarzyna Kwapiszewska (kasiakwapiszewska@poczta.onet.pl; tel. 668 107 597).

Strona internetowa: www.acw.ukw.edu.pl