Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy Al. Ossolińskich 12, Pl. Kościeleckich 8 i ul. Chodkiewicza 30 (blok E) w Bydgoszczy” realizowany jest w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”., na podstawie Umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 278/2012/Wn02/OA-TR-ZI/D z dnia 29.05.2012 roku oraz Aneksu do tej Umowy nr 1/427 z dnia 18.12.2012 roku.

Wartość projektu (zgodnie z Aneksem do Umowy) wynosi 3 037 137 zł, w tym  dofinansowanie w formie Dotacji z NFOŚiGW - 1 028 973 zł.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego przedsięwzięcia wyznaczono na 30.06.2013 roku.

Zakres prac termomodernizacyjnych realizowanych w ramach projektu:

Budynek przy Placu Kościeleckich 8

 • wymiana stolarki okiennej,
 • regulacja instalacji c.o.,
 • docieplenie poddasza,
 • docieplenie ościeży wewnętrznych,
 • renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymiana pokrycia dachu,
 • instalacja odgromowa.

Budynek przy Alejach Ossolińskich 12

 • wymiana stolarki okiennej,
 • regulacja instalacji c.o.,
 • docieplenie poddasza,
 • rozebranie wiatrołapu i montaż kurtyny powietrznej,
 •  renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymiana pokrycia dachu,
 • instalacja odgromowa,

Budynek przy ul. J.K. Chodkiewicza 30 (blok E)

 • wymiana stolarki okiennej,
 • regulacja instalacji c.o.,
 • docieplenie ścian,
 • docieplenie stropodachu,
 • remont wejścia głównego,
 • instalacja odgromowa.
Termomodernizacja budynków UKW