Współpraca z II LO

Klasa 3f (styczeń 2013)
Klasa 3f (styczeń 2013)

Klasa akademicka w II LO

1 września 2008 w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 uruchomiona została we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej UKW klasa innowacyjna o profilu akademickim. Blisko 30 uczniów rozpoczęło zajęcia z języka polskiego według programu napisanego przez nauczyciela tejże szkoły i metodyka, mgr Annę Nakielską-Kowalską oraz adiunkta IFP, dra Mirosława Gołuńskiego.

W związku ze zmianą podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych ostatni rocznik klasy akademickiej będzie zdawał maturę w roku szkolnym 2013/2014.

Uczniowie mają 9 godzin j. polskiego tygodniowo, podczas których nie tylko realizują podstawę programową, ale również wprowadzani są do pracy naukowej i przygotowani do studiów. Poza rozszerzonym programem z języka polskiego, w klasie tej znacznie rozszerzono nauczanie języków obcych (język angielski obowiązkowy oraz języki francuski i niemiecki - do wyboru). Obok nauki języka prowadzone są również lekcje filozofii, które mają przygotować zainteresowanych uczniów do ewentualnego zdawania matury z tego przedmiotu.

Poza lekcjami uczniom proponowano udział w kilku kołach zainteresowań: naukowym (ponownie prowadzonym wspólnie przez nauczyciela z liceum i Uniwersytetu), szekspirowskim, teatralnym i literackim. 

Uczniowie uczestniczyli i uczestniczą w naukowych przedsięwzięciach realizowanych na terenie UKW, a także przygotowują paranaukowe konferencje w swojej szkole.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie: mgr Anna Nakielska-Kowalska, dr Mirosław Gołuński, mgr Anna Holec i mgr Anna Cieślak. 

Szkoła Dobrych Manier

Pierwszy certyfikat Szkoły Dobrych Manier przyznawany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wraz z Akademią Kultury i Rozwoju Osobistego został wręczony II Liceum Ogólnokształcącemu w Bydgoszczy. 

czytaj więcej