Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego

W ramach współpracy UKW i Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego pracownicy Instytutu Matematyki i członkowie Koła Naukowego Dydaktyki Informatyki i Matematyki OMEGA aktywnie wspierają rozwój młodych talentów matematycznych i informatycznych z Gimnazjum nr 53 i XV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

Co roku wspólnymi siłami UKW i ZS 5 organizowane są matematyczne warsztaty naukowe, Matematyczno-Informatyczne Obozy Naukowe, a także doroczne edycje konkursów: Matematyczne potyczki z komputerem i Fordoński Turniej Wiedzy Informatycznej. Uczniowie mogą także uczęszczać na wykłady prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Matematyki. Od roku szkolnego 2012/13 nauczyciele akademiccy i studenci z koła naukowego OMEGA rozpoczną indywidualną pracę z młodzieżą wybitnie uzdolnioną matematycznie.