Współpraca z VIII LO

Rektor UKW i Dyrektor VIII LO
Rektor UKW i Dyrektor VIII LO

21 maja 2014 r. Rektor UKW podpisał umowę o współpracy z VIII Liceum Ogólnokształcącym, reprezentowanym przez dyrektor Aldonę Sobień.

Podjęto współpracę, której celem jest promocja problematyki bezpieczeństwa, obronności, wojskowości i dyplomacji w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru wychowawczego tej problematyki.