Współpraca z ZS nr 9

31 maja 2011 miało miejsce uroczyste spotkanie JM Rektora UKW z Barbarą Szwajkowską Dyrektor Zespołu Szkół nr 9 w Bydgoszczy im. Bydgoskich Olimpijczyków, w którego skład  wchodzą XI Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum nr 52. Podpisano umowę o współpracy ukierunkowanej na prowadzenie wspólnych inicjatyw dotyczących rozwoju klas sportowych i klas mistrzostwa sportowego oraz upowszechniania oferty specjalizacyjnej kierunku wychowanie fizyczne UKW.