Współpraca z ZSO nr 6 w Bydgoszczy

21 grudnia 2009 r. Rektor UKW prof. dr hab. inż. Józef Kubik podpisał umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy.

Celem podjętej współpracy jest opieka nad uczniem zdolnym, inspirowanie nauczycieli do twórczych działań, wymiana doświadczeń oraz promocja nauki i Uniwersytetu wśród mieszkańców Bydgoszczy. W ramach współpracy uczniowie będą uczestniczyć w wykładach na Uniwersytecie, a pracownicy naukowo-dydaktyczni poprowadzą zajęcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących.