Współpraca z ZSO nr 7

W roku szkolnym 2010/2011 zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bydgoszczy polegającej m. in. na uczestnictwie uczniów LO Nr 7 w zajęciach dydaktycznych z przedmiotów ścisłych i technicznych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW, wspólnej organizacji konkursów z przedmiotów ścisłych, uczestnictwie młodzieży licealnej w pracach studenckich kół naukowych. Nadzór nad prawidłową realizacją postanowień sprawować będzie Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej.

31 maja 2011 miało miejsce uroczyste spotkanie JM Rektora UKW z Januszem Kitajgrodzkim Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bydgoszczy, w którego skład wchodzą VII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 51 w Bydgoszczy. Podpisano umowę o współpracy.