Komunikat wyborczy dla pracowników administracji i obsługi

  • 22 lutego 2012

W dniu 6 marca (wtorek) o godz. 13.45 w sali Aula Atrium (s. 17) przy ul. Chodkiewicza 30 odbędzie się zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Zapraszamy na to zebranie wszystkich pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Celem zebrania będzie wybór elektorów, uprawnionych do wyboru rektora UKW, oraz przedstawicieli do Senatu UKW.