Skład senatu na kadencję 2012-2016

 

 1. Rektor jako przewodniczący
  • prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
 2. Prorektorzy
  • prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  • dr hab. Piotr Malinowski, prof. nadzw. - Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
  • dr hab.Roman Leppert, prof. nadzw. - Prorektor ds. Dydaktycznych
 3. Dziekani
  • dr hab. Ewa Zwolińska, prof. nadzw. - Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • prof. dr hab. Jacek Woźny - Wydział Humanistyczny
  • dr hab. Andrzej Prószyński, prof. nadzw. - Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
  • dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski - Wydział Nauk Przyrodniczych
  • dr hab. Anna Koziczak, prof. nadzw. - Wydział Administracji i Nauk Społecznych
  • prof. dr hab. Zygmunt Babiński - Wydział Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki
  • dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. - Instytut Edukacji Muzycznej
 4. Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego
  • prof. dr hab. Elżbieta Laskowska - Wydział Humanistyczny
  • Dr hab. Janusz Golinowski, prof. nadzw. - Wydział Humanistyczny
  • Dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw. - Wydział Humanistyczny
  • dr hab. Dariusz Łukasiewicz prof. nadzw. - Wydział Administracji i Nauk Społecznych
  • dr hab. Ryszard Gerlach, prof. nadzw. - Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • prof. dr hab. Janusz Trempała  - Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • prof. zw. Krystyna Gorzelniak-Pyszkowska - Instytut Edukacji Muzycznej
  • prof. dr hab. Jarosław Burczyk - Wydział Nauk Przyrodniczych
  • dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw. - Wydział Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki
  • prof. dr hab. Zbigniew Grande - Wydział Matematyki Fizyki i Techniki 
  • prof. dr hab. inż. Józef Kubik - Wydział Matematyki Fizyki i Techniki 
 1. Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • dr Rafał Zimny - Wydział Humanistyczny
  • dr Alicja Jagielska-Burduk - Wydział Administracji i Nauk Społecznych
  • dr Iwona Mandrzejewska-Smól - Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • dr Ewa Sokołowska - Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
  • dr Tomasz Marquardt - Wydział Nauk Przyrodniczych
  • dr Benedykt Odya - Instytut Edukacji Muzycznej
  • dr inż. Jacek Czerniak - Wydział Matematyki Fizyki i Techniki
 1. Jednostki międzywydziałowe
  • mgr Włodzimierz Kucharek - Jednostka międzywydziałowa
 2. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego
  • Grzegorz Czeczot
  • Weronika Harasimczyk
  • Mariusz Jóźwiak
  • Jakub Kujawa
  • Marta Magulska
  • Justyna Osińska
  • Alicja Ostrowska
 3. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów
  • mgr Krzysztof Budka - Wydział Humanistyczny
 4. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  • mgr Renata Malak
   Roman Schulz.
 5. Uczestniczący w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym
  • mgr Beata Witt - kwestor
  • dr Aldona Chlewicka - Dyrektor Biblioteki Głównej
 6. Przedstawiciele Związków Zawodowych
  • dr Zbigniew Dziamski - przedstawiciel ZNP
  • mgr Anna Żugaj - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”