Harmonogram wyborów 2012

Rok 2012 jest bardzo ważny dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, bo dojdzie do zmiany władz uczelni. Obecnie trwają ostatnie prace nad regulaminem zbliżających się wyborów.

Przygotowania do wyborów Rektora, Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów ruszyły pod koniec stycznia. Została już powołana Komisja Wyborcza, w skład katórej weszli: prof. Elżbieta Laskowska (przewodnicząca), dr hab. Wacław Bała prof. nadzw. (wiceprzewodniczący) oraz mgr Grażyna Jarzyna (sekretarz).

Poniżej prezentujemy dokładny harmonogram wyborów na UKW

 

 • 31.01. – powołanie Komisji Wyborczej UKW
 • 28.02. – uchwalenie regulaminu wyborów przez Senat UKW
 • 29.02., godz.12.00 – spotkanie Komisji Wyborczej UKW z komisjami wydziałowymi - określenie zadań komisji wydziałowych
 • 29.02 – 21.03. – wybór kolegiów elektorskich w grupach społeczności akademickiej (czas i miejsce podadzą komisje wydziałowe, samorządy studentów i doktorantów oraz przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w komisji uczelnianej) 
 • Do 21.03. – sporządzenie list elektorów do wyboru rektora i prorektorów oraz dziekana i prodziekanów
 • Do 20.03. zgłaszanie kandydatów na rektora w Komisji Wyborczej UKW 

Kandydatury na rektora należy zgłaszać na piśmie przy ul. Chodkiewicza 30, w pokoju 105 w czasie dyżurów członków Komisji Wyborczej UKW. Do zgłoszenia trzeba dołączyć pisemną zgodę kandydata. Komisja Wyborcza UKW prosi o przygotowanie na piśmie informacji o kandydacie (dotychczasowa działalność naukowa i organizacyjna, pełnione funkcje itp.). Informacje te będą wykorzystane podczas przedstawiania kandydata przez przewodniczącą Komisji Wyborczej UKW podczas spotkania z kandydatami 22 marca.

Dyżury członków Komisji Wyborczej UKW:

 • 13.03., godz. 8.00-10.00, dr hab. M. Napierała, prof. nadzw.
 • 14.03., godz. 9.00-11.00, prof. dr hab. B. Kieliszewska -Rokicka
 • 15.03., godz. 10.00 – 12.00, dr hab. W. Bała, prof. nadzw.
 • 16.03, godz. 9.00 – 11.00, dr W. Torzewski 
 • 19.03., godz. 1000 – 1200, mgr K. Budka
 • 20.03., godz. 10.00 – 12.00, prof. dr hab. E. Laskowska
 • 21.03., godziny popołudniowe – ogłoszenie listy elektorów oraz listy kandydatów na rektora
 • 22.03., godz. 14.00 - spotkanie z kandydatami na rektora
 • 27.03., godz. 14.00 – wybory rektora

Pobierz pliki