Związek Nauczycielstwa Polskiego

Struktura organizacyjna ZNP UKW opiera sie o pracę Zarządu oraz Komisji, które zajmują sie konkretnymi obszarami aktywności pracownicznej na UKW. Oto ich skład:

ZARZĄD UCZELNIANY ZNP

Przewodniczący:

dr Zdzisław Sybilski

 

V-ce Przewodniczący:

Małgorzata Werner
dr Zbigniew Dziamski
dr Katarzyna Lubiewska

 

Sekretarz:

mgr Grażyna Jarzyna

 

Skarbnik:

Maria Kuźmińska-Bumażnik


KOMISJE

Komisja ds. Nauczycieli Akademickich

- dr Anna Pawiak

- dr Maria Kajdasz-Aouil

- mgr Renata Joppek-Kłaput


Komisja ds. Administracji

- Małgorzata Werner

- mgr Grażyna Jarzyna

- mgr Ireneusz Skowron


Komisja Organizacyjna

- mgr Janusz Mondrzejewski

- Wiesław Łuczak

- Maria Kuźmińska-Bumażnik


Komisja ds. Emerytów

- dr Zenobia Szamotulska

- Stefania Wrońska

- Waldemar Urbański


Komisj Rewizyjna

- mgr Danuta Komecka

- Bogumiła Matuszewska

- Irena Fijałkowska


Społeczny Inspektor Pracy

- dr Zbigniew Dziamski