Związek Nauczycielstwa Polskiego

Struktura organizacyjna ZNP UKW opiera sie o pracę Zarządu oraz Komisji, które zajmują sie konkretnymi obszarami aktywności pracownicznej na UKW. Oto ich skład:

ZARZĄD UCZELNIANY ZNP

Przewodniczący:

 • dr Zbigniew Dziamski

 V-ce Przewodniczący:

 • Małgorzata Werner

Sekretarz:

 • mgr Grażyna Jarzyna

 Skarbnik:

 • mgr Ireneusz Skowron

KOMISJE

Komisja ds. Nauczycieli Akademickich

 • dr Anna Pawiak
 • dr Maria Kajdasz-Aouil

Komisja ds. Administracji

 • mgr Renata Joppek-Kłaput
 • Małgorzata Werner

Komisja Organizacyjna

 • mgr Janusz Mondrzejewski
 • Wiesław Łuczak

Komisja Rewizyjna

 • Bogumiła Matuszewska
 • Aniela Beker-Jasińska
 • Izabela Radwan

Społeczny Inspektor Pracy

 • dr Zbigniew Dziamski