dr Nowakowska-Kutra Aleksandra Wykaz prowadzonych zajęć

dr Nowakowska-Kutra Aleksandra Wykaz prowadzonych zajęć

Obecnie:

 

Wstęp do socjologii

Makrostruktury społeczne

Socjologia

Socjologia komunikowania

Patologie społeczne

Zmiany na rynku pracy

Pracownia zarządzania zasobami ludzkimi

Seminarium dyplomowe

Socjologia mediów

Socjologia rodziny

Introduction to Sociology

Zachowania konsumenckie

 

 

Dotychczasowe doświadczenie dydaktyczne:

 

Socjologia

Socjologia biznesu

Podstawy socjologii

Metody badań w Internecie

Społeczne i kulturowe oddziaływanie nowych mediów

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Budowanie społeczności internetowej

Patologie społeczne z elementami kryminologii

Socjologia edukacji

Wybrane problemy socjologii zdrowia z promocją zdrowia

Socjologia ogólna

Organizacja i zarządzanie w instytucjach resocjalizacyjnych

Praca w instytucjach resocjalizacyjnych

Organizacja i zarządzanie placówkami penitencjarnymi

Socjologia małżeństwa i rodziny

Makrostruktury społeczne z autorskim modułem Internet jako makrostruktura

Mikrostruktury społeczne

Psychologia społeczna

Procesy społeczne

Seminarium dyplomowe

Seminarium magisterskie