dr Nowakowska-Kutra Aleksandra Życiorys naukowy

dr Nowakowska-Kutra Aleksandra Życiorys naukowy

dr Aleksandra Nowakowska-Kutra

  • XI 2013 - Wydział Humanistyczny, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii

 

  • X 2018 - Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego - kwalifikacje nauczycielskie
  • VI 2008 - Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • VII 2004 - Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Studia magisterskie, kierunek socjologia
  • III 2004 - Wydział Prawa i Administracji i Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta w Toruniu, Europejskie Studia Specjalne, tytuł specjalisty