Pracownicy

adiunkt

Rasmus Anna

dr

Jednostka organizacyjna:

Wydział Psychologii

Adres:

85-867 Bydgoszcz, ul. Leopolda Staffa 1

+48 52 37 08 435 / 402
psyche@ukw.edu.pl

Dyżury:

wtorek 8:30-10:00
link do dyżuru on-line:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aea4d9f171e8448e0bc81d95aaf84152a%40thread.tacv2/DY%25C5%25BBUR?groupId=2f2a7542-825e-4b7d-9fdb-0b297f9f50e0&tenantId=3ccf64f7-0df2-4de7-8098-91edb59693e4