Pracownicy

adiunkt

Sroka-Grądziel Anna

dr

Jednostka organizacyjna:

Wydział Językoznawstwa

Adres:

85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 11

dr Sroka-Grądziel Anna