dr hab. Dzialuk Artur RomualdWykaz prowadzonych zajęć

dr hab. Dzialuk Artur RomualdWykaz prowadzonych zajęć

genetyka molekularna - biologia, IMU, wykład i ćwiczenia, koordynator przedmiotu

genomika - biotechnologia, 3 rok, wykład i ćwiczenia, koordynator przedmiotu

inżynieria genetyczna - biologia, IMU, wykład i ćwiczenia, koordynator przedmiotu

inżynieria genetyczna - biotechnologia, 3 rok, wykład i ćwiczenia, koordynator przedmiotu

genetyka sądowa i konserwatorska - biotechnologia, 3 rok, wykład i ćwiczenia, koordynator przedmiotu

genetyka wybranych grup organizmów - biologia, 3 rok, wykład i ćwiczenia