dr hab. Dzialuk Artur RomualdWspółpraca naukowa

dr hab. Dzialuk Artur RomualdWspółpraca naukowa

Krajowa


Leśny Bank Genów Kostrzyca

Instytut Dendrologii, PAN, Kórnik

Instytut Genetyki Sądowej, BydgoszczZagraniczna


Department of Forest Genetics, Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape, Vienna (Austria),

Conservatoire Génétique des Arbres Forestiers,  USC ONF-INRA, ARDON (Francja)

Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems - Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Rosja),

Department of Forest Sciences, University of Transilvania, Brasov (Rumunia),

 

Umowy o współpracy


Umowa o współpracy akademickiej między Państwowym Leśnotechnicznym Uniwersytetem Ukrainy a UKW. 22.07.2011r. Koordynator ze strony UKW – dr Artur Dzialuk

 

Umowa o wspłólpracy pomiędzy Lasami Państwowymi TANAP (Słowacja) a UKW. 31.07.2009. Koordynator ze strony UKW – dr Artur Dzialuk