dr hab. Dzialuk Artur RomualdŻyciorys naukowy

dr hab. Dzialuk Artur RomualdŻyciorys naukowy

magister - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, specjalność: biologia molekularna, czerwiec 1998;

doktor - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Biologii, specjalność:

genetyka populacyjna drzew, czerwiec 2004.