dr Iwańska-Cieślik BernardetaWykaz prowadzonych zajęć

dr Iwańska-Cieślik BernardetaWykaz prowadzonych zajęć

2015/2016

Źródła informacji

Opracowanie zbiorów specjalnych

Gromadzenie i konserwacja zbiorów

Metody zarządzania

Wstęp do bibliotekarstwa

 

2014/2015

Źródła informacji 

Analiza i opracowanie zbiorów

Gromadzenie i konserwacja zbiorów

Wstęp do bibliotekarstwa