dr Iwańska-Cieślik BernardetaPublikacje

dr Iwańska-Cieślik BernardetaPublikacje

Pełny wykaz prac naukowych w Bazie Dorobku Naukowego Pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

http://bibliografia.ukw.edu.pl/cgi-bin/expertus.exe