Pracownicy

dr Szatten Dawid Aleksander
adiunkt, Zastępca Dyrektora ds. kształcenia

Szatten Dawid Aleksander

dr

Jednostka organizacyjna:

Instytut Geografii

Adres:

85-033 Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 8

52 327 71 45
geografia@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

Informacje:

https://orcid.org/0000-0003-2858-5699

Dyżury:

Konsultacje dla studentów w semestrze letnim 2020/2021:
Plac Kościeleckich 8, gab. 19 (I piętro)
wtorek 11.00-12.30
Równocześnie istnieje możliwość kontaktu zdalnego z wykorzystaniem platformy MS-Teams.