dr Szatten Dawid AleksanderUdział w konferencjach naukowych

dr Szatten Dawid AleksanderUdział w konferencjach naukowych

15-16.11.2019 Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych "Konstytucja dla Nauki a jedność geografii", Akademia Pomorska w Słupsku, Ustka - udział;

9-11.09.2019 13th Forum of Ecological Engineering, Kazimierz Dolny - "Impact of bridges on the process of water turbidity on example of large lowland rivers" Szatten D., Habel M., Babiński Z., Obodovskyi O. (session B2);

24.05.2019 13th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TransNav 2019, Gdynia Maritme Univ. - poster "Limitation for Inland Ships in the Area of Planned Multimodal Port on Vistula River" Schoeneich M., Habel M., Szatten D. (session: Miscellaneous Problems of Transport);

16-17.05.2019 Inland Shipping International Conference, Akademia Morska w Szczecinie - wystąpienie pt. "Możliwości rozwoju śródlądowego transportu wodnego na Dolnej Wiśle w latach 2020-2030 w świetle Planów Gospodarowania Wodami" Szatten D., Schoeneich M., Habel M., Babiński Z. (sesja: Drogi wodne w Polsce - wybrane zagadnienia); poster pt. "Assessment of the water level limitation for ships carrying oversized cargo in the Vistula channel in winter season" Absalon D., Habel M., Schoeneich M., Szatten D.; poster pt. "Inland vessels under-keel clearance evaluation in the area of the planned construction of the Multimodal Port near Bydgoszcz" Schoeneich M., Habel M., Szatten D., Babiński Z.;

22.03.2019 Konferencja Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły - Szanse i wyzwania, UŚ Katowice - udział;

12-14.04.2018 Kongres Geografii Polskiej, Warszawa – postery: "Oddziaływanie mostów na przebieg zmącenia wód na przykładzie dużych rzek nizinnych" Szatten D., Babiński Z., Habel M.; "Transport rumowiska klastycznego Wisły w odcinku międzynarodowej drogi wodnej E40" Babiński Z., Habel M., Szatten D.; "Ocena stabilności morfologii koryta Dniepru w warunkach zmiennej pracy hydroelektrowni na stopniach wodnych Kaskady Dniepru (Ukraina)" Obodovskiy O., Habel M., Rozlah Z., Szatten D.;

18-20.09.2017 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "IX Forum Inżynierii Ekologicznej", Kazimierz Dolny – "Realizacja monitoringu wód powierzchniowych na obszarach chronionych Dolnej Wisły" Szatten D., Czerebiej Z.; "Redukcja zmącenia wód przez zabudowę hydrotechniczną na przykładzie Zbiornika Włocławskiego" Szatten D., Babiński Z., Habel M.;

15.06.2017 10th International SedNet Conference "Sediments on the move", Genoa, Italy – "Assessment of Vistula delta cone development under sediment deficit condition (Poland)" Marker M., Habel M., Babiński Z., Szatten D. (Sesion: Sediment balance);

21-25.04.2017 13th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering, Saloniki, Grecja – wystąpienie pt. "The use of GIS tools in determining the intensity of meandering rivers based on example of Notec River (Poland)" Szatten D., Nadolny G., Rabant H. (sesja 37: GIS, Statistics and Remote Sensing Technologies for River Valleys Development);

7-9.09.2016 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Procesy korytowe rzek Eurazji a ingerencja człowieka", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – udział;

16.10.2015 Konferencja naukowa "Bydgoszcz - ośrodek żeglugi śródlądowej na przestrzeni wieków", Miasto Bydgoszcz ,Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Absolwentów i przyjaciół III liceum ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz – udział;

17-21.08.2015 IGU Regional Conference 2015 "Geography, Culture and Society for our future Earth", International Geographical Union, Moskwa, Federacja Rosyjska – wystąpienie pt. „Model of suspended sediments transport for lowland rivers under the influence of hydrotechnical structures on an example Koronowski Reservoir” Szatten D., Marker M. (sesja: Sediment redistribution and exogenic processes dynamics in small river basins);

11-17.04.2015 General Assembly 2015, European Geosciences Union, Wiedeń Austria – poster pt. „Influence of the hydrotechnical structures on the changes of total suspension transport - illustrated by the example of the Koronowski Reservoir on Brda River” Szatten D., Marker M. (sesja: HS9 –  Erosion, sedimentation and river processes; HS9.1/GM7.10 Measurement and monitoring techniques for evaluating sediment transport and dynamic processes in open-water environments);

5.09.2014 Warsztaty terenowe oraz Międzynarodowa naukowo-samorządowa konferencja dotycząca dróg wodnych w Polsce pt. „32 km3 wody Wisły – jak ją zagospodarować?”, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Nieszawa – Grudziądz – wystąpienie pt. „Warunki nawigacyjno – żeglugowe na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 (połączenie Odra – Kanał Hawela - ujście Brdy)”, raport z badań terenowych;

22-25.04.2014 X Konferencja Młodych Naukowców Rosyjsko - Ukraińsko - Polskiego Stowarzyszenia Erozji, Procesów Korytowych i Ujściowych Rzek przy Państwowym Moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosowa, Uniwersytet Pedagogiczny w Biełgoradzie, Rosja – referat pt. „Human impact on hydrological and sedimentological processes on the example of Brdyujście regatta track”;

10-12.06.2014 II Międzynarodowa Konferencja i Sejmik Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej „Strategia zintegrowanego zarządzania gospodarką wodną i żeglugą śródlądową w kontekście gospodarczym, środowiskowym, prawnym oraz społecznym”, Bydgoszcz - udział;

11-12.07.2013 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inland Shipping, Akademia Morska, Szczecin – publikacja:  Babiński Z., Habel M., Szatten D., Dąbrowski J., 2013, Wpływ procesów hydrologicznych i sedymentologicznych na funkcjonowanie wodnego transportu śródlądowego na przykładzie toru regatowego Brdyujście, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej;

22.06.2013 Warsztaty terenowe dotyczące dróg wodnych Polsce, pt: Rzeki dla regionów – czy stać nas na projekty cywilizacyjne?, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Bydgoszcz, publikacja: Szatten D., Habel M., Dąbrowski J., 2013, Oddziaływanie miast na zamulanie dróg wodnych – na przykładzie ujściowego odcinka Brdy w Bydgoszczy, Gospodarka Wodna, t. VI, s. 224-227;

7.06.2011 Konferencja Naukowa „Ochrona Środowiska poprzez Edukację – zasoby wody, a zjawiska ekstremalne”, Departament Środowiska i Geologii Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Kobylniki - referat pt: „Ocena stanu ekologicznego jeziora Gopło”;

23-25.05.2011 Międzynarodowe warsztaty geomorfologiczne dla młodych naukowców - Bezpośrednie metody badań procesów fluwialnych jako podstawa w geomorfologii dynamicznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Państwowy Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie, Ciechocinek - referat pt: „Influence of Koronowski Reservoir on total suspension in the waters of the Brda River”;

15-18.09.2009 XIII Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Szelment-Wigry - poster pt: „Zmiany poziomu wód jeziora Ostrowskiego i jego konsekwencje ekologiczne”;

22.06.2009 XV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe – Kompleksowe Badania i Ochrona Środowiska Naturalnego, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Tleń - referat pt: „Zmiany poziomu wód jeziora Ostrowskiego i jego konsekwencje ekologiczne”;

23-26.09.2008 XII Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Wdzydze-Gdańsk - udział;

23.08.2008 XV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe – Kompleksowe Badania i Ochrona Środowiska Naturalnego, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Tleń - referat pt: „Zastosowanie metodyki zgodnej z Ramową Dyrektywą Wodną w badaniach monitoringowych jezior reperowych na przykładzie jeziora Stelchno”.


POZOSTAŁE:

9.10.2020 III Konferencja "Bydgoska Retencja +2050. Zielono-niebieska infrastruktura - inspiracje, cyfryzacja i misja", MWiK Bydgoszcz - udział zdalny;

6.10.2020 Ogólnopolska konferencja Stop suszy!, PGW Wody Polskie - udział zdalny;

28.09.2020 Konferencja "Potencjał Dolnej Wisły", PGW Wody Polskie, Energa Grupa Orlen, Czasopismo Gospodarka Wodna - udział zdalny;

27.11.2019 Konferencja "Rozwój dróg wodnych w Polsce", Gdańsk, sygnatariusze porozumień ds. rewitalizacji MDW E70  - wystąpienie pt. System kształcenia kadr dla żeglugi śródlądowej;

23.10.2019 Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy, Bydgoszcz, PGW Wody Polskie  - udział;

15.10.2019 INFRA4FUTURE workshop, Ministry of Infrastructure, Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation, Warszawa - udział;

18.09.2019 II Kongres Żeglugi Śródlądowej, Opole – wystąpienie w dyskusji, panel: Dlaczego tu jestem? Ścieżki kariery w żegludze;

22.06.2019 Water Study Tour, Miasto Bydgoszcz - wystąpienie: "Why Centre is located in Bydgoszcz";

18.06.2019 II Ogólnopolska Konferencja Stop suszy!, Bydgoszcz, PGW Wody Polskie  - udział;

8.05.2019 Port of Koper Promo Event in Warsaw - udział;

19.03.2019 Multimodalność i wykorzystanie potencjału śródlądowych dróg wodnych w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk, XXVI Welconomy Forum in Toruń, Urz. Marszałk. Woj. Kuj.-Pom. - udział;

20.02.2019 Konferencja Użeglowienie rzek szansą dla przemysłu, Miasto Bydgoszcz – wystąpienie: "Możliwości żeglugowe na Wiśle obecnie i w przyszłości Szatten D., Babiński Z., Habel M.;

19-20.09.2018 I Kongres Żeglugi Śródlądowej, Opole – wystąpienie: "Droga wodna rzeki Wisły" (panel: Nowoczesna infrastruktura żeglugowa);

13.06.2016 II Lubuski Sejmik Turystyczny pt. „Lubuskie rzeki – możliwości i bariery”, Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Porozumienie na rzecz rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód (polski odcinek MDW E70), Stowarzyszenie Odra dla Turystów – wystąpienie pt. „Warunki nawigacyjno - żeglugowe drogi wodnej E70 na odcinku Odra - ujście Brdy w latach 2014-2015” Babiński Z., Habel M., Nadolny G., Szatten D. (sesja: Aspekty turystyczne oraz naukowo badawcze polskich rzek);

3.09.2015 Terenowe warsztaty naukowo-samorządowe dotyczące dróg wodnych w Polsce pt. „Potencjał rekreacyjno-turystyczno-przyrodniczy akwenów powstałych w wyniku spiętrzenia rzeki – zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Płock - Włocławek – udział;

25.06.2015 Konferencja pt. Gospodarka Wodno-Ściekowa w gminie Żnin, UM Żnin - wystąpienie pt. "Uwarunkowania przyrodnicze, zlewniowe i prawne planowanego monitoringu badawczego stanu wód 9 jezior w zlewni rzeki Gąsawki" - wystąpienie Czerebiej Z., Babiński Z., Habel M., Szatten D.;

15.06.2015 Konferencja dotycząca działań informacyjnych dot. polskiego odcinka MDW E70, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Hohensaaten - wystąpienie pt. "Warunki nawigacyjno-żeglugowe na polskim odcinku MDW E70 w czasie rejsu badawczego w dniach 6-18 lipca 2014 roku" - przedstawienie raportu;

05.10.2012 Warsztaty terenowe  „Rewitalizacja  Drogi Wodnej Wisła-Odra szansą dla  gospodarki regionu” oraz „Rewitalizacja dróg wodnych w Polsce szansą dla gospodarki”, Włocławek-Nieszawa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski - udział