dr Szatten Dawid AleksanderProjekty badawcze

dr Szatten Dawid AleksanderProjekty badawcze

Międzynarodowe projekty badawcze:

20132016 wykonawca projektu finansowanego przez Komisję Europejską, 7 Pogram Ramowy MARIA CURIE-PEOPLE-IRSES, acronym FLUMEN „Fluvial processes and sediment dynamics of slope channel systems: Impacts of socio economic-and climate change on river system characteristics and related services”, 01.2013 – 12.2016. Proposal no.: 318969; Grant Agreement Number: PIRSES-GA-2012, koordynator: dr Michał Habel;


Krajowe projekty badawcze:

20192020 wykonawca projektu pt. "Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w mieście Nakło nad Notecią", realizacja zadań: 38.4 i 40.4, HSC, Nakło n. Notecią;

2018 kierownik projektu pt. “EKO-GOPŁO Ekologia i zagrożenia jeziora Gopło” finansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu priorytetowego edukacja ekologiczna 2018-2019, 09.2018;

20142016 kierownik projektu badawczego pt. “Model transportu rumowiska unoszonego dla rzek nizinnych będących pod wpływem zabudowy hydrotechnicznej na przykładzie Zbiornika Koronowskiego” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach konkursu PRELUDIUM 6, 08.2014 r. – 02.2016 r., UMO-2013/11/N/ST10/01762;

2015 kierownik projektu na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, pt. Zmiany morfologiczne koryta Wisły oraz stan zagospodarowania hydrotechnicznego dna doliny w odcinku od Puław do Płocka, 10-11.2015 (wykonawcy: Zygmunt Babiński, Dawid Szatten, Michał Habel);

2015 wykonawca projektu na zlecenie Gaz-System S.A. pt.  Opracowanie mapy batymetrycznej, profili prędkościowych i jakości wód Wisły na odcinku Otorowo-Fordon (wykonawcy:  Zygmunt Babiński, Michał Habel, Dawid Szatten);

2015 wykonawca projektu na zlec. Województwa Pomorskiego, pt. Ocena warunków nawigacyjno – żeglugowych oraz uwarunkowań społeczno-ekonomicznych na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (połączenie Odra – Kanał Hawela - ujście Brdy), od 01.07.2014 do 20.07.2015 (wykonawcy: Zygmunt Babiński, Michał Habel, Nadolny Grzegorz, Dawid Szatten, Hubert Rabant, Iwona Józefowicz);

2015 kierownik projektu dla młodych naukowców: Porównanie metod nefelometrycznych i tradycyjnych pod kątem badań nad dynamiką transportu rumowiska unoszonego w profilu podłużnym Wisły od Zbiornika Włocławskiego do Grudziądza, 03.2015-11.2015;

2015 wykonawca projektu na zelecenie Elektrociepłowni Stalowa Wola S. A. pt. Ekspertyza Nawigacyjno - Hydrologiczna dotycząca: możliwości transportu rzecznego urządzeń ciśnieniowych dla nowo budowanego bloku gazowo – parowego Elektrociepłowni Stalowa Wola, od 01.03 – 30.05.2015, (wykonawcy: Zygmunt Babiński, Wiesław Galor, Michał Habel, Nadolny Grzegorz, Hubert Rabant, Dawid Szatten);

2014 wykonawca projektu dla Urzedu Miasta w Bydgoszczy pt. Ekspertyza Hydrologiczna–Hydrograficzna cieku przepływającego w Bydgoszczy pod ulicą Pod Skarpą na wysokości nieruchomości numer 5, grudzień 2014 (wykonawcy: Michał Habel, Dawid Szatten);

2014 wykonawca projektu na zlec. Województwa Pomorskiego, pt.  Ocena warunków nawigacyjno – żeglugowych na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (połączenie Odra – Kanał Hawela - ujście Brdy);

20112013 wykonawca projektu „Ocena zmian wybranych elementów środowiska geograficzno-przyrodniczego w strefie budowy mostu drogowego w Toruniu” na zlecenie Gminy Miasta Toruń – Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, realizacja 09.2011 – 10.2013 r., kierownik projektu: prof. Z. Babiński;

2011 wykonawca projektu na zlec. Biura poszukiwań i ochrony wód – HYDROEKO w Warszawie "Wyznaczanie strefy ochrony ujęcia wód powierzchniowych dla miasta Bydgoszczy", przeprowadzenie inwentaryzacji terenowej pod kątem zagrożeń oraz opracowanie wyników;

2010 wykonawca projektu „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior i zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni - opracowanie założeń metodycznych oraz ocen jezior dla obszaru RZGW Gdańsk;

 

Projekty inne:

2017-2019 wykonawca projektu "Wypłyń na szerokie wody z nowymi kompetencjami", Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) - kierownik Michał Habel.

 

Udział w warsztatach, stażach i kursach:

30.09–2.10.2019 Poland; MANTRA Project Workshop "Management of Transboundary Rivers between Ukraine, Russia and the EU – Identification of Science-Based Goals and Fostering Trilateral Dialogue and Cooperation" - present. "Polish monitoring at the Western Bug River", Wyszków;

3–10.08.2019 Ukraina; Univ. w Kijowie - badania terenowe, Kaniev;

3–7.06.2019 Włochy; Pavia University - staż w ramach programu Erasmus+;

4–6.11.2018 Niemcy; TU Dresden, Tharandt

Workshop on ManTra-Rivers project "Management of Transbonduary Rivers between Ukraine, Russia and the EU" - 3rd Meeting;

2–6.07.2018 Włochy; Pavia University - Department of Earth and Environmental Sciences

2nd International Summer School: Natural Hazards and related Sediment Dynamics on Catchment Scale / Val Tidone;

15–19.05.2017 Włochy; Pavia University - staż w ramach programu Erasmus+;

814.05.2017 Włochy; Pavia University - Department of Earth and Environmental Sciences

1st International Geopedological Fieldschool at Oltrepo / Borgo Priolo;

20–24.11.2016 Włochy; Pavia University - Department of Earth and Environmental Sciences

fields school in: Gerola (fluvial erosion - Scrivia and Po rivers), Borgo Priolo (calanque erosion);

19.07–15.08.2015 Ukraina; Ivan Franko National University in Lviv,

staż w ramach grantu badawczego projektu FLUMEN - 7 FP PEOPLE, badania terenowe na rzece Dniepr;

0513.10.2014 Włochy, University of Florence

fields school on Landscape assessment and landscape reconstruction techniques in the Cinque Terre, Liguria, Italy, badania transportu rumowiska unoszonego,

2327.08.2014 Polska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

warsztaty terenowe „Vistula Field School”, organizowane w ramach projektu FLUMEN - 7 FP PEOPLE,

10.04–11.05.2014 Ukraina; Teras Shewchenko National University in Kiev

staż w ramach grantu badawczego projektu FLUMEN - 7 FP PEOPLE, badania terenowe na rzece Dniepr

22.05–22.06.2013 Rosja; Moscow State University - Faculty of Geography

staż naukowy w ramach grantu badawczego projektu FLUMEN - 7 FP PEOPLE: północna Rosja (obwód Archangielski), badania na rzekach: Dvina, Suchona, Jug,


Certyfikaty:

18-19.01.2018 kurs MIKE by DHI: Podstawy modelowania w MIKE HYDRO RIVER oraz MIKE FLOOD, Rzeszów-Kraków

35.10.2011 kurs zaawansowany ArcGIS Desktop: Techniki Tworzenia i Edycji Danych, ESRI Polska, Warszawa

19.02.2010 kurs: ArcGIS Desktop II: Narzędzia i Funkcjonalność, ESRI Polska, Warszawa

16.02.2010 kurs: ArcGIS Desktop I: Podstawy GIS, ESRI Polska, Warszawa

6.12.2010–28.11.2011 tytuł Krajowego Konsultanta ds. INSPIRE wydany przez GUGiK w efekcie rocznego szkolenia „Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania”