dr Szatten Dawid AleksanderWykaz prowadzonych zajęć

dr Szatten Dawid AleksanderWykaz prowadzonych zajęć

Rok akademicki 2020 / 2021 (studia stacjonarne):

 • Seminarium dyplomowe (RDW IV rok)
 • Hydrologia ogólna (RDW I rok)
 • Terenowe obserwacje i pomiary hydrologiczne (ZKwŚ II i III rok)
 • Monitoring i ochrona środowiska (RDW II rok)
 • Programy i projekty rewitalizacyjne (RDW IV rok)
 • Ćwiczenia terenowe - hydrologia (Geografia I st. II rok)

Rok akademicki 2019 / 2020 (studia stacjonarne):

Od roku akademickiego 2019 / 2020 opiekun I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Geografia (I st.).

 • Seminarium dyplomowe (RDW III rok)
 • Organizacja monitoringu środowiska (ZKwŚ I rok)
 • Hydrologia ogólna (RDW I rok)
 • Terenowe obserwacje i pomiary hydrologiczne (ZKwŚ II rok)
 • Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (Geografia II st. II rok)
 • Monitoring i ochrona środowiska (RDW II rok)
 • Metody hydrometrii rzecznej (Geografia II st. I rok)

Rok akademicki 2018 / 2019 (studia stacjonarne):

 • Geochemia krajobrazu dolin rzecznych (RDW III rok)
 • Geochemia środowiska (ZKwŚ III rok)
 • Metody hydrometrii rzecznej (Geografia II st. I rok)
 • Monitoring i ochrona środowiska (RDW II rok)
 • Oddziaływanie inwestycji na środowisko (Geografia II st. II rok)
 • Podstawy hydrochemii (Geografia II st. I rok)
 • Pomiary geodezyjne w hydrologii i metoerologii (ZKwŚ I rok)
 • Hydrologia (ZKwŚ I rok)
 • Hydroogia ogólna (RDW I rok)
 • Organizacja monitoringu środowiska (ZKwŚ I rok)
 • Seminarium dyplomowe (RDW IV rok)
 • Praktyka zawodowa (RDW I i II rok)

Rok akademicki 2017 / 2018 (studia stacjonarne):

 • Zapory wodne i ich zbiorniki (RDW IV rok)
 • Seminarium dyplomowe (RDW III rok)
 • Procesy fluwialne (Geografia II st. II rok)
 • Podstawy hydrochemii (Geografia II st. I rok)
 • Monitoring i ochrona środowiska (RDW II rok)
 • Hydrologia ogólna (RDW I rok)
 • Geografia fizyczna Polski (Geografia I st. III rok)
 • Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (Geografia II st. II rok)
 • Metody hydrometrii rzecznej (Geografia II st. I rok)
 • Geochemia dolin rzecznych (RDW III rok)

Rok akademicki 2016 / 2017:

 • Metody badań w geografii fizycznej (Geografia - I rok MU, II semestr - studia stacjonarne)
 • Metody hydrometrii rzecznej (Geografia - I rok MU, II semestr - studia stacjonarne)
 • Podstawy hydrochemii (Geografia - I rok MU, I semestr - studia stacjonarne)
 • Limnologia (Geografia - II rok MU, IV semestr - studia stacjonarne)
 • Hydrologia ogólna (Rewitalizacja Dróg Wodnych - I rok, I semestr - studia stacjonarne)
 • Hydrologia ogólna (Rewitalizacja Dróg Wodnych - II rok, IV semestr - studia stacjonarne)
 • Ochrona środowiska wodnego (Rewitalizacja Dróg Wodnych - II rok, III semestr - studia stacjonarne)
 • Potamologia (Rewitalizacja Dróg Wodnych - III rok, VI semestr - studia stacjonarne)
 • Geochemia krajobrazu dolin rzecznych (Rewitalizacja Dróg Wodnych - III rok, VI semestr - studia stacjonarne)
 • Systemy Informacji Rzecznej (Rewitalizacja Dróg Wodnych - III rok, V semestr - studia stacjonarne)
 • Ćwiczenia terenowe - praktyka dyplomowa (Rewitalizacja Dróg Wodnych - IV rok, VI semestr - studia stacjonarne)
 • Gospodarka wodno-ściekowa w dolinach rzecznych (Rewitalizacja Dróg Wodnych - IV rok, VII semestr - studia stacjonarne)
 • Zapory wodne i ich zbiorniki (Rewitalizacja Dróg Wodnych - IV rok, VII semestr - studia stacjonarne)
 • Ćwiczenia terenowe - praktyka dyplomowa (Rewitalizacja Dróg Wodnych - IV rok, VII semestr - studia stacjonarne)
 • Hydrologia (Zarządzanie kryzysowe - I rok, I i II semestr - studia stacjonarne)

Od roku akademickiego 2015 / 2016 opiekun I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku rewitalizacja dróg wodnych.

Rok akademicki 2015 / 2016:

 • Monitoring środowiska (Rewitalizacja Dróg Wodnych - I rok, II semestr - studia stacjonarne)
 • Ochrona środowiska wodnego (Rewitalizacja Dróg Wodnych - II rok, III semestr - studia stacjonarne)
 • Historia budowy statków (Rewitalizacja Dróg Wodnych - II rok, IV semestr - studia stacjonarne)
 • Potamologia  (Rewitalizacja Dróg Wodnych - III rok, V semestr - studia stacjonarne)
 • Geochemia krajobrazu dolin rzecznych (Rewitalizacja Dróg Wodnych - III rok, VI semestr - studia stacjonarne)
 • Ćwiczenia terenowe – praktyka dyplomowa (Rewitalizacja Dróg Wodnych - III rok, VI semestr - studia stacjonarne)
 • Gospodarka wodno-ściekowa w dolinach rzecznych (Rewitalizacja Dróg Wodnych - IV rok, VII semestr - studia stacjonarne)
 • Ćwiczenia terenowe – praktyka dyplomowa (Rewitalizacja Dróg Wodnych - IV rok, VII semestr - studia stacjonarne)
 • Informatyka z technologią informacyjną (Rewitalizacja Dróg Wodnych - I rok, II semestr - studia stacjonarne)
 • Prawo wodne (Rewitalizacja Dróg Wodnych - III rok, VI semestr - studia stacjonarne),
 • Hydrologia (Geografia - II rok, IV semestr - studia stacjonarne)
 • Technologie informatyczne w geografii (Geografia - I rok, II semestr - studia stacjonarne)

Od roku akademickiego 2014 / 2015 kierunkowy opiekun praktyki zawodowej dla studentów kierunku rewitalizacja dróg wodnych.

Rok akademicki 2014 / 2015:

 • Monitoring środowiska (Rewitalizacja Dróg Wodnych - I rok, II semestr - studia stacjonarne)
 • Ćwiczenia terenowe – doliny rzeczne, kanały (Rewitalizacja Dróg Wodnych - I rok, II semestr - studia stacjonarne)
 • Ochrona środowiska wodnego (Rewitalizacja Dróg Wodnych - II rok, III semestr - studia stacjonarne)
 • Historia budowy statków (Rewitalizacja Dróg Wodnych - II rok, IV semestr - studia stacjonarne)
 • Zapory wodne i ich zbiorniki (Rewitalizacja Dróg Wodnych - III rok, VI semestr - studia stacjonarne)
 • Potamologia  (Rewitalizacja Dróg Wodnych - III rok, VI semestr - studia stacjonarne)
 • Geochemia krajobrazu dolin rzecznych (Rewitalizacja Dróg Wodnych - III rok, VI semestr - studia stacjonarne)
 • Ćwiczenia terenowe – praktyka dyplomowa (Rewitalizacja Dróg Wodnych - III rok, VI semestr - studia stacjonarne)
 • Gospodarka wodno-ściekowa w dolinach rzecznych (Rewitalizacja Dróg Wodnych - IV rok, VII semestr - studia stacjonarne)
 • Ćwiczenia terenowe – praktyka dyplomowa (Rewitalizacja Dróg Wodnych - IV rok, VII semestr - studia stacjonarne)
 • Ćwiczenia terenowe - hydrologia (Geografia - II rok, IV semestr - studia stacjonarne)
 • Metody badań w geografii fizycznej (Geografia - I rok MU, II semestr - studia stacjonarne)
 • Pracownia specjalistyczna (Geografia - II rok MU, IV semestr - studia stacjonarne)