dr Szatten Dawid AleksanderPrzynależność do organizacji

dr Szatten Dawid AleksanderPrzynależność do organizacji

Krajowe:

od 2020 członek Rady Żeglugi Śródlądowej organu opiniodawczo-doradczego przy ministrze właściwym ds. żeglugi śrólądowej;

od 2020 przedstawiciel sektora ŻŚ w Zespole ds. Żeglugi Śródlądowej i Turystyki Wodnej w PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy;

od 2018.12.21 koordynator naukowy Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy przy UKW w Bydgoszczy, partner Miasto Bydgoszcz funkcjonującego w ramach projektu EMMA;

od 2018.11.01 członek Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej przy Katedrze Rewitalizacji Dróg Wodnych UKW w Bydgoszczy;

2019-2020 członek Zespołu Roboczego Środowisko przy aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Bydgoszczy 2030;


Uniwersyteckie:

od 2019.10.23 członek Rady Naukowej Instytutu Geografii UKW;

od 2018.05.02 koordynator naukowy Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

1.10.2017-30.09.2019 członek Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Jakości Kształcenia;

2017-2018 przewodniczący Zespołu zadaniowego ds. monitorowania satysfakcji studentów z dostępu do informacji o programie i procesie kształcenia, Instytut Geografii UKW;

2016 członek Zespółu Zadaniowego ds. oceny jakości pracy naukowej na WKFZiT;

 

Pozostałe:

od 2020 Member of the reviewer board: Journal of Marine Science and Engineering (ISSN 2077-1312, IF: 2.033)