dr Szatten Dawid AleksanderPublikacje

dr Szatten Dawid AleksanderPublikacje

Monografie

Artykuły, rozdziały, streszczenia

Patenty

  • UA131903 (U), Urządzenie do pobierania próbek osadów i wody, 11.02.2019 (autorzy: M. Habel, O.G.Obodovskiy, V.V. Onyschuk, Z. Babiński, D. Szatten), klasyfikacja patentu: international - G01N1/16