dr Szatten Dawid AleksanderTematyka seminariów

dr Szatten Dawid AleksanderTematyka seminariów

Tematyka seminariów dyplomowych obejmuje zakres dyscypliny nauk o ziemii i środowisku, w szczególności zagadnienia: hydrologii, gospodarki wodnej, jakości wód, funkcjonowania dróg wodnych.

 

Promotor prac:

2019 Przekształcenia sieci hydrograficznej na obszarze miasta Łodzi - inż.

2019 Koncepcja rewitalizacji Małej Pętli Noteckiej dla potrzeb żeglugi rekreacyjnej - inż.

2019 Wpływ działalności górniczej na stan drogi wodnej Noteć - Jezioro Gopło - inż.