dr Szatten Dawid AleksanderWyróżnienia, nagrody

dr Szatten Dawid AleksanderWyróżnienia, nagrody

  • 2019 - nagroda rektorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za działalność organizacyjną
  • 2019 - odznaczenie Prezydenta RPBrązowy Krzyż Zasługi
  • 2018 - nagroda rektorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za działalność organizacyjną
  • 2018 - I nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę doktorską związaną z Bydgoszczą
  • 2017 - nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za osiągnięcia naukowe (uzyskanie stopnia doktora na podstawie wyróżnionej rozprawy doktorskiej)
  • 2017 - wyróżnienie Dziakana Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki za zaangażowanie i wkład w organizację Dnia GISu 2017
  • 2015 - wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za wybitne osiągnięcia naukowo-organizacyjne w roku akademickim 2014/2015