dr Szatten Dawid AleksanderŻyciorys naukowy

dr Szatten Dawid AleksanderŻyciorys naukowy

2017.05.31 uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, temat rozprawy doktorskiej: „Wpływ działalności człowieka na procesy fluwialne dolnego odcinka Brdy”, promotor pracy: prof. dr hab. Zygmunt Babiński, promotor pomocniczy: dr Michał Habel (praca wyróżniona przez Radę Naukową IGiPZ PAN).

2002–2007 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Geografii, jednolite studia magisterskie, specjalność: geografia fizyczna z ochroną środowiska przyrodniczego, magisterium 03.2007 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Babińskiego, temat: "Wpływ Zbiornika Koronowskiego na hydrografię obszarów przyległych".

2006–2007 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne, czterosemestralny kwalifikacyjny kurs pedagogiczny.

 

Zatrudnienie

od 2019.10.01 zastępca Dyrektora Instytutu Geografii ds. Kształcenia, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2017.09.012019.09.30 zastępca Dyrektora Instytutu Geografii, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

od 2017.10.01 adiunkt w Katedrze Rewitalizacji Dróg Wodnych Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2017.01.132019.09.30 kierownik Laboratorium Analiz Jakości Wód Powierzchniowych przy Katedrze RDW IG UKW

2012.10.012017.09.30 asystent w Katedrze Rewitalizacji Dróg Wodnych Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2007.03.19–2012.11.06 specjalista ds. monitoringu wód powierzchniowych stojących w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Wydział Monitoringu Środowiska

 

Uprawnienia zawodowe

2010 patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej uprawniający do kierowania małym statkiem bądź łodzią przewozową o napędzie mechanicznym na śródlądowych drogach wodnych.

2007 patent sternika motorowodnego uprawniający do prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 KW po wodach śródlądowych oraz prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 KW po wodach morskich w strefie 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej.