Pracownicy

dr hab. Kasprzak Elżbieta Katarzyna
profesor uczelni, kierownik katedry

Kasprzak Elżbieta Katarzyna

dr hab.

52/ 370-84-16
ekasp@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Wydział Psychologii

Adres:

85-867 Bydgoszcz, ul. Leopolda Staffa 1

+48 52 37 08 435 / 402
psyche@ukw.edu.pl

Informacje:

dr hab. profesor UKW
Instytut Psychologii
Ul. Staffa 1
85-867 Bydgoszcz
tel.52/370-84-16 lub 52/370-84-00 wew. 36

Dyżury:

Dyżur w semestrze letnim 2019-20: poniedziałek 11.30- 13.0 (pok 401)

Z powodu zawieszenia kontaktów bezpośrednich ze studentami konsultacje prowadzę online. W razie chęci skorzystania z konsultacji proszę studentów o wcześniejszy mail. Umówię się na indywidualne spotkanie zdalne.

Zaliczania przedmiotów i egzaminy w sesji 2019-20.
Z powodów epidemicznych terminy zaliczeń i sale są niezmienne. Listy studentów na poszczególne terminy prowadzą Starostowie roczników.

Psychologia III st. stacjonarne
Psychologia pracy i organizacji: egzamin stacjonarny: I termin: 29.06.2020 godz. rozpoczęcia: 13.00 (max 21 os.); 14.00 (max 21 os.); 15.00 (max 21 os.) (sala 302) i 14.09.2020, godz. rozpoczęcia: 11.00 (max 11 os.)- sala 301. Poprawa egzaminu: 21.09.2020- ustna, zdalna, zaproszenie do mojego pokoju na platformie internetowej wyślę indywidualnie do każdej osoby.
Psychologia II st. stacjonarne
Wykład monograficzny. Psychologia pozytywna, teoria i praktyka: zaliczenie stacjonarne: I termin: 19.06.2020 godz. rozpoczęcia: 14.00 (max 17 os.);15.00 (max 17 os.); 16.00 (max 17 os.) (sala 2) i 22.06.2020 godz. 14.00 (max 17 os.) (sala 2). Poprawa w trybie zdalnym - proszę o indywidualny kontakt mailowy do dnia 10 lipca w celu ustalenia terminu.
Psychologia II st. niestacjonarne
Wykład monograficzny. Psychologia pozytywna, teoria i praktyka: zaliczenie stacjonarne: I termin: 05.07.2020, godz. rozpoczęcia: 12.00 (max 21 os.); 13.00 (max 21 os.), (sala 302) i 12.09.2020 godz 14.00 (sala 302- max 21 osób), 15.00 (max 21 os.). Poprawa stacjonarna, ustna (jeśli warunki epidemiczne pozwolą): 14.09. 2020- godz 15.00

Na wniosek studentów, jeśli zachodzą ważne powody medyczne, indywidualnie rozpatruję możliwość zaliczania przedmiotów zdalnie ustnie.
Oglądanie i omówienie prac (wszelkich: zaliczeniowych i egzaminacyjnych) wyłącznie zdalne na życzenie studentów 06.07.2020 oraz 08.07 2020 -proszę o wcześniejszy mail w tej sprawie- wyślę zaproszenie do mojego pokoju na platformie internetowej