Pracownicy

prof. dr hab. Filipiak Ewa
profesor, kierownik katedry, kierownik pracowni

Filipiak Ewa

prof. dr hab.

Jednostka organizacyjna:

Wydział Pedagogiki

Adres:

85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

0 52 34 19 308 321 61 91
052 340 16 20
inped@ukw.edu.pl / sekreies@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

Informacje:

Ewa Maria Filipiak

pedagog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, kierownik i pomysłodawca Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem i Rozwojem. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół edukacji jako czynnika rozwoju jednostki, w szczególności dotyczą problemu rozwijania zdolności uczenia się oraz dydaktycznych aplikacji socjokulturowych koncepcji Lwa S.Wygotskiego i Jerome’a Brunera (seria wydawnicza z Wygotskim i Brunerem w tle). Animator pedagogii Celestyna Freineta w Polsce. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu dydaktyki i pedagogiki wczesnoszkolnej. m.in. Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce; Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Gotowość studentów i nauczycieli. Możliwości aplikacji. Raport tematyczny z realizacji projektu Akademickie Centrum Kreatywności; cyklu wydawniczego Z Wygotskim i Brunerem w tle. Rozwijanie zdolności uczenia; Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Współautorka sześciu poradników dla nauczycieli Niezbędnik Dobrego Nauczyciela (IBE).
Pomysłodawca i realizator projektów badawczych zorientowanych na podnoszenie jakości edukacji. Autor i kierownik projektów: Akademickie Centrum Kreatywności - Nauczanie rozwijające według koncepcji Lwa S. Wygotskiego we wczesnej edukacji dziecka (www.ack.edu.pl), (2014-2015); Rozwój zdolności uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (2006-2009); opiekun naukowy eksperymentu pod nazwą Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne – Szkołą Kompetencji Kluczowych; (2008-2011); kierownik polskiego teamu projektu The Profession of Pre-primary School Teacher and Primary School Teacher within Dynamic Concept (APVV-0026-07) 2008-2011, Narrative environment of play and learning (NEPL) (2015-2017)
Autor i kierownik projektu MNiSW w latach 2006-2009 „Rozwój zdolności uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum”. Autor koncepcji i kierownik projektu Akademickie Centrum Kreatywności(2014-2015); Uczestniczyła w realizacji projektu: „Narrative environments for play and learning” (NELP) 2015-2017; „The Profession of Pre-primary School Teacher and Primary School Teacher within Dynamic Concept (APVV-0026-07) 2008-2011, Eksperyment pod nazwą Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne – Szkołą Kompetencji Kluczowych; opiekun naukowy eksperymentu, (2008-2011)
e-mail: ewafil@ukw.edu.pl

Dyżury:

dyżur w semestrze zimowym 2019
środa: 12.30-14.00 (tydzień nieparzysty)
środa: 14.00-15.30 (tydzień parzysty)

Uwaga: dyżur w dniu 27.11.2019 zostaje przeniesiony na 26.11.2019 godz.13.30-14.30