dr hab. Gołębiowska-Suchorska Agnieszka ElżbietaDodatkowa działalność

dr hab. AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA-SUCHORSKA

 • Współorganizator Konferencji Studenckich w Instytucie Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej:
  Ikona w życiu i literaturze
  (kwiecień 2004 r.)
  Prawosławie w folklorze i literaturze rosyjskiej (marzec 2005 r.)
  Literatura-kultura-władza (marzec 2007 r.)
  Literatura i kultura w dobie Internetu (kwiecień 2008 r.)
  „Okno ku wieczności”. Ikona wczoraj i dziś (kwiecień 2010 r.)
 • Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w latach 2003-2008
 • Redaktor strony internetowej Katedry Badań nad Kulturą Rosji w latach 2007-2013
 • Przedstawiciel pracowników niesamodzielnych w Radzie Wydziału Humanistycznego w latach 2008/2009-2015/2016
   
 • Członek Rady Programowej Instytutut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej w latach 2011-2014
   
 • Uczestnik programu Erasmus - wyjazd do uczelni partnerskiej – Uniwersytetu w Tartu w Estonii,  w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (04.2013 r.)  
   
 • Uczestnik programu Erasmus+ - wyjazd do uczelni partnerskiej - Uniwersytet w Shumen w Bułgarii, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (05.06.2015 r.)
   
 • Absolwentka studiów podyplomowych dla pracowników naukowych Menedżer projektu badawczo-rozwojowego (WSB Toruń, 2014)

 • Od roku akad. 2016/2017 Prodziekan ds. Jakości Kształcenia Wydziału Humanistycznego UKW 

  29.06.2018 r.,

 • Organizator Absolutorium Studentów Wydziału Humanistycznego Kierunku Filologia (29.06.2018 r.)