dr hab. Gołębiowska-Suchorska Agnieszka ElżbietaUdział w konferencjach naukowych

dr hab. AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA-SUCHORSKA

 

1.    Referat: „От хозяина чтоб пахло ветром, от хозяйки дымом, czyli o kobiecych i męskich zajęciach w folklorze rosyjskim”, wygłoszony na II Międzynarodowej Konferencji „Praca i rozrywka w życiu, literaturze i sztukach przedstawiających Słowian”, organizator - Uniwersytet Łódzki, 25-27.10.2002 r.


2.    Referat: „Хлебом сыты, хлебом и пьяны. Алкоголь в русском народном творчестве” - wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich – 6, organizator - Uniwersytet Wrocławski, 24-26 XI 2005 r.


3.    Referat: „Tradycyjne postacie bajkowe we współczesnych dowcipach rosyjskich (na przykładzie „Bułeczki“)”, wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Folklor w dobie Internetu, organizator – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 16-18.10.2007 r.


4.    Referat: „Народная сказка как прецедентный феномен в современном анекдоте”, wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Человек в пространстве языка,  organizator – Uniwersytet w Wilnie, Wydział Humanistyczny w Kownie, 16-17.05. 2008 r.


5.     Referat: „Folklor tradycyjny i współczesny wobec biblijnego wzorca stworzenia człowieka”, wygłoszony na III. Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Fantastyczność i cudowność” Mityczne scenariusze (od mitu do fikcji – od fikcji do mitu), organizator: Uniwersytet w Zielonej Górze, Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze, Zielonogórski Klub Fantastyki „Ad Astra", 26–28 kwietnia 2009 r.


6.    Referat: „Kto rzucił butem w pulpit sterowniczy?!”, czyli atom w krzywym zwierciadle humoru, wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „W cieniu bomby atomowej”, organizatorzy: Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Katedra Kultury, Spała,15-17 czerwca 2009 r.


7.    Referat: Цепевидные структуры в народных русских сказках и современных анекдотах (на примере сюжета «Золотая рыбка» АТ555), wygłoszony na  I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Z badań poetologicznych: mechanizm powtórzenia w tekście artystycznym, organizator: UKW, Bydgoszcz 15-16 października 2009 r.


8.    Referat: "Lenin umarł, lecz jego dzieło żyje", czyli śmierć wodzów ZSRR w rosyjskich i polskich dowcipach, wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Komunistyczni bohaterowie: władcy, święci, towarzysze, zorganizowanej przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Spała 26-28.11.2009 r.


9.    Referat: Wszy – pasywny bohater bajek rosyjskich, wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Bajka zwierzęca w tradycji ustnej i pisanej, Toruń, UMK 28-29.04.2010 r.


10.    Referat: Кукушка - продолжение фольклорной традиции в современном анекдоте, wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Literatura rosyjska XVIII–XXI ww. Dialog idei i poetyk, organizatorzy: Katedra Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Slawistyki w Giessen, Łodź, 21–23 września 2010 r.


11.    Referat: Motyw wyboru drogi w rosyjskim folklorze tradycyjnym i współczesnym, wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – oddział w Toruniu, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej oraz Zakład Wiedzy o Kulturze Instytutu Literatury Polskiej UMK w Toruniu, Toruń, 23-24 września 2010 r.

 

12. Referat: Традиционные ритуалы «денежной магии» в современном мире, wygłoszony na naukowo-praktycznej konferencji Фольклор и литература в историческом и типологическом аспектах, organizatorzy – Uniwersytet Państwowy w Magnitogorsku (МаГУ), Rosja, Magnitogorsk 14-15.05.2011 r., 16-17.05.2011 r. – seminarium wyjazdowe nt. Методика первичной систематизации полевых материалов, wieś Pietropawłowka w obwodzie czelabińskim.

 

13. Referat: Магия и быт. Русская заговорная традиция в современном мире, na konferencji Поэтика быта. Российская литература XVIII–XXI вв., organizatorzy Institut für Slavistik Justus-Liebig-Universität Giessen, Niemcy, Giessen 10-12.09.2012 r. (http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2348/Ewa%20Sadzi%C5%84ska%20-%20sprawozdanie.pdf?sequence=1)

 

14. Referat: О чем говорят школьные граффити?, na konferencji Rosja w dialogu kultur. Literatura. Język. Folklor. Idee. / Россия в диалоге культур.Литература. Язык. Фольклор. Идеи, organizator Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Filologii Słowiańskiej, Toruń 19-20.09.2013 r. (http://www.rosjadialog.umk.pl/tezisy.pdf)

 

15. Referat:  Woda, która słyszy i duch domu spod znaku Raka, czyli jak sprzedać tekst magiczny w Rosji?, na konferencji Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej towarzyszącej XC Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, organizatorzy PTL, UMCS, Lublin 18–21 września 2014 r. 

 

16. Referat: Spas Kozacki według Darii Uswiatowej – tradycja zachowana w zapiskach prababki czy „tradycja wynaleziona”?, na konferencji Kultura wsi w literaturze dokumentu osobistego, organiozatorzy Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej Katedra Kulturoznawstwa UMK, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Koło Naukowe Folklorystów UMK Toruń, 25-26 czerwca 2015 r.

 

17. Referat: От царевны Лягушки до Джуны. Несколько замечаний о бродячем мотиве „оживляющего прикосновения”, na konferencji 30 lat toruńskiej rusycystyki. Język, literatura, folklor / 30 лет торуньской русистики. Язык. Литература. Фольклор, organizator UMK Toruń, 17-18 września 2015 r.

 

18. Referat Głuchy anioł i królewna niemowa, czyli o roli niedoskonałości w świecie „sacrum” i „profanum” (na materiale folkloru słowiańskiego), na konferencji Między sacrum a profanum. Literatura- kultura – język – dydaktyka, organizator: Instytut Polonistyki Akademia Pomorska w Słupsku, Ustka 02-04 czerwca 2016 r.  

 

19. Referat Идентичность как фактор легитимации авторов современных руководств по народной магии, na konferencji Самосознание и идентичность в русской литературе XVIII-XXI веков, organizator Institut für Slavistik Justus-Liebig-Universität Giessen, Niemcy, Giessen 22-23.09.2016.


20. Referat Историческая глубина и локальная традиция как факторы легитимации авторов практических изданий по народному знахарству, na konferencji Человек и событие в исторической памяти, organizatorzy: Instytut Języka, Literatury i Historii Centrum Naukowego Republiki Komi Uralskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk, Ministerstwo Kultury Republiki Komi; Rosja, Syktywkar 28-30.09.2016 r.


21. Referat Граффити в постапокалиптическом мире («Кысь» Т. Толстой и «Станция-призрак» А. Калинкиной), na konferencji Folklor i inspiracje ludowe w literaturze w badaniach współczesnych, organizatorzy: Katedra Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu, Rosyjska Akademia Nauk, Syktywkar, Toruń 28-29.05.2018 r.


22. Referat Вечная мечта быстро исполнить желания или об универсальности фольклорного мотива «волшебного карандаша», na konferencji międzynarodowej Ценности в литературе и искусстве IV, organizator: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Republika Czeska, Brno, 29-30.08.2018 r.

23. Referat  Писательская стратегия целителя Вадима Чензе, na międzynarodowej konferencji Literatura rosyjska XVIII–XXI w. Dialog idei i poetyk. Typy twórczości literackiej – od mistrza pióra do grafomana, organizatorzy:  Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy), Zakład Literatury Rosyjskiej XVIII wieku Instytut Literatury Rosyjskiej  (Pushkinskiy dom) RAN Sankt Petersburg (Rosja), Łódź, 17–18.09.2018 r.

24.Referat Królewna z brodą - realizacje motywu w bajkach polskich, na międzynarodowej konferencji Folklor  litewski i polski XIX oraz XX wieku. Źródła – literackie przekształcenia – interpretacje, organizatorzy: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, A. Baranausko Ir A. Vienuolio-Žukausko Memorialinis Muziejus, Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, Wilno – Onikszty 23-24.11.2018