dr hab. Gołębiowska-Suchorska Agnieszka ElżbietaProjekty badawcze

dr hab. AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA-SUCHORSKA


BADANIA STATUTOWE i BADANIA WŁASNE

W latach 2006-2009 - członek zespołu wykonawców badań statutowych w INLS na temat: Literatura i kultura rosyjska od średniowiecza do romantyzmu, kierownik projektu - dr hab. Urszula Wójcicka, prof. UKW

W latach 2010-2014 - członek zespołu wykonawców badań statutowych w INLS na temat: Literatura i kultura rosyjska XI-XVIII wieku. Folklor tradycyjny i współczesny, kierownik projektu - dr hab. Urszula Wójcicka, prof. UKW

W ramach grantów uczelnianych przyznanych na badania własne realizowała następujące tematy:
- w latach 2005-2006 – „Mitologem nitki w folklorze rosyjskim”,
- w latach 2008, 2010 – „Folklor współczesny jako kontynuacja i modyfikacja tradycyjnej twórczości ludowej (na przykładach wybranych motywów)”,
- w latach 2015-2018 – „Modyfikacje tradycji magii ludowej w kulturze współczesnej”,
- na lata 2016-2020 zgłoszony temat „Folklor, postfolklor, pseudofolklor. Tradycja, repetycja i innowacja w kulturze”.


GRANTY

Wykonawca (kwerendy, autor haseł) w projekciе Słownik polskiej bajki ludowej - grant realizowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (moduł "Tradycja" 1b), nr rej. 1bH15018483, (2015-2018), kierownik projektu dr hab. Violetta Wróblewska prof. UMK