dr hab. Gołębiowska-Suchorska Agnieszka ElżbietaWyróżnienia, nagrody

dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska


Nagrody rektorskie:

  • Nagroda indywidualna III stopnia za przedsięwzięcia, które spowodowały znaczną poprawę warunków pracy dydaktycznej (2005 r.)
  • Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe (2012 r.)
  • Nagroda II stopnia za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego (2017 r.)

Nagrody ministra:

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018 r.)