dr hab. Gołębiowska-Suchorska Agnieszka ElżbietaŻyciorys naukowy

dr hab. AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA-SUCHORSKA

 

1997 r. - magister filologi rosyjskiej

 

2007 r. - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

 

2017 r. - doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Informacje w bazach: 

  • Nauka Polska i Systemie Wspomagania Wyboru Recenzentów
  • Academia.edu