Pracownicy

mgr inż. Nadolny Grzegorz
asystent

Nadolny Grzegorz

mgr inż.

782978522
782978522
nadolnygrzegorz@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Instytut Geografii

Adres:

85-033 Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 8

52 327 71 45
geografia@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

Informacje:

Instytut Geografii. Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych.

Przedmioty:
- Infrastruktura hydrotechniczna
- Zasady nawigacji śródlądowej i przybrzeżnej morskiej
- Podstawy transportu wodnego i logistyki
- Locja śródlądowych dróg wodnych
- Inżynieria ruchu morskiego i śródlądowego
- Eksploatacja dróg wodnych
- Żegluga śródlądowa
- Planowanie infrastruktury hydrotechnicznej
- Ćwiczenia terenowe - doliny rzeczne, kanały
- Wyznaczanie i oznakowanie dróg wodnych

Dyżury:

Poniedziałek godz. 17.00-17.45
Wtorek godz. 15.15 - 16.00