mgr inż. Nadolny GrzegorzDodatkowa działalność

mgr inż. Nadolny GrzegorzDodatkowa działalność

Działalność organizacyjna

 Koordynator współpracy pomiędzy UKW a ZSŻŚ w Nakle w aspekcie wykorzystania bazy dydaktycznej szkoły przez studentów RDW UKW.

 Pozyskanie w 2012 r. od Wojska Polskiego kutra „Kazimierz”.

 Coroczny udział statku szkolnego „Wł. Łokietek” pod jego dowództwem w „Bydgoskim Festiwalu Nauki” (od 2011 r.)

 W realizacji procesu dydaktycznego kierunku Rewitalizacja dróg wodnych UKW wykorzystuje praktyczne możliwości przekazania wiadomości i nabycia umiejętności przez studentów poprzez organizację rejsów statkiem szkolnym m/s. „Wł. Łokietek” po drodze wodnej Wisła – Odra, Odra – Havela, na trasie Bydgoszcz – Berlin (Poczdam) – Szczecin.

 Organizator zajęć dla studentów na obiektach hydrotechnicznych, statkach Żeglugi Bydgoskiej, jak i zabytkowej barce „Lemara”. W sposób praktyczny studenci poznają również rzekę Wisłę, wraz Zalewem Wiślanym, zorganizowanym rejsem statkiem z Gdańska do Kątów Rybackich i  Elbląga w roku akademickim 2015/2016.

Współpracuje z Krajowym Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie.

 

Współautor podstawy programowej dla zawodu technik żeglugi śródlądowej oraz programu nauczania Technik Żeglugi Śródlądowej -2003, 2012r. Autor - EUROPASS CERTYFIKATE SUPLLEMENT (suplement do świadectwa).

 

Kierownik zespołu autorów pakietów edukacyjnych dla zawodu TŻŚ – 2007r. Lider zespołu wyodrębniającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TŻŚ – 2011r. – KOWEZiU.

 Ekspert w pracach związanych z przypisywaniem kwalifikacji z branży logistyki i transportu do poziomów w Polskiej Ramie Kwalifikacji - Instytut Badań Edukacyjnych 2013r.

 Poprzez liczne organizowanie i przeprowadzanie rejsów wycieczkowych dla społeczeństwa z całego regionu statkiem szkolnym „W Łokietek” od 1997 roku, ukazuje bogactwo naszych rzek i piękno otaczającego krajobrazu. Promuje żeglugę śródlądową.

 Współpraca z 16 Harcerską Drużyną Żeglarską w Bydgoszczy poprzez liczny udział w uroczystościach, spotkaniach oraz wsparcie w działalności statutowej.

 Członek Ligi Morskiej i Rzecznej przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle oraz  Zarządu Głównego LMiR. Jako prezes Oddziału Nakielskiego prowadzi wychowanie morskie młodzieży m.in. poprzez:

a)     przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowych flisów rzecznych po rzekach Polski „Flis Noteckie” Berlin - Bydgoszcz, „Flis Notecki na powitanie Unii Europejskiej na polskich wodach2004”Słubice - Frankfurt, „Bydgoski Jarmark Wodny”, „Ster na Bydgoszcz”.

b)     coroczne organizowanie wycieczek do 3 Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Gdyni,

c)     prowadzenie edukacji morskiej i marynistycznej wśród młodzieży ( organizowanie licznych konkursów i imprez dla młodzieży zrzeszonej w Szkolnych Kołach LMiR w całym kraju np. Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej w 2002 r., Konkurs Ogólnopolski „Młodzież na Morzu” w 2003 r.).

 Współpracuje z pracodawcami i innymi firmami na rzecz promocji absolwentów TŻŚ i studentów kierunku RDW UKW w Bydgoszczy.

 Dużym sukcesem, jest nawiązanie kontaktów i współpraca z firmą „ODV” i MSC „Covano”, „Nova” - oferującą atrakcyjną pracę dla absolwentów TŻŚ i RDW na statkach u armatorów holenderskich, belgijskich i niemieckich.

   Reprezentował polskie szkolnictwo branżowe i żeglugę śródlądową na konferencji w Strasburgu, która odbyła się w dniach: od 17 do 19 czerwca 2008, gdzie utworzono europejską sieć kierowników szkół kształcących dla żeglugi śródlądowej pod nazwą EDINNA czyli „Education Inland Nawigation”. Głównym celem organizacji jest „Harmonizacja systemu kształcenia w zawodzie marynarza żeglugi śródlądowej”. Udział w licznych konferencjach w Duisburgu, Antwerpii, Brukseli i Rouen.

 Od 2003 roku z-ca Przewodniczącego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stopnie oficerskie w żegludze śródlądowej przy Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Od 2014 roku – ekspert – STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH w Szczecinie w zakresie ”Nawigacja i bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej”

Od 2016 roku – ekspert, Sekcji Transportu Wodnego  w Zespole Transportu Śródlądowego Polskiej Akademii Nauk

Rok 2020 -  Przewodniczący Terenowej Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

Rok 2020  - członek Zespołu ds. turystyki wodnej, utworzonego przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Przemysława Dacę.