dr hab. Liberska HannaPublikacje

Nowa fotografia

Aktualna liczba publikacji: 189

w tym:

  •     monografia autorska 1
  •     monografie współautorskie 2
  •     redaktor lub współredaktor monografii w języku polskim i angielskim - 18
  •     książka konferencyjna (język angielski) - 1 

(redakcja monografii wydanych przez: wydawnictwa polskie:  Wydawnictwo Naukowe PWN, Difin S.A., Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Fundacji Humaniora oraz Wydawnictwo Międzynarodowe: Peter Lang);

  •     artykuły w języku polskim, angielskim, rosyjskim 81 (lista A, B, C)
  •     hasło w encyklopedii (Wiley-Blackwell) -1
  •     rozdziały w języku polskim - 31

(Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydawnictwo UKW, Wydawnicwto UŁ, Difin, Wydawnictwo Naukowe        KUL, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Wydawnicwto Naukowe DSW, Wydawnictwo Fundacji Humaniora)

  •     rozdziały w języku obcym - 39

(Wydawnictwo Międzynarodowe Peter Lang, Lawrence Erlbaum Associates, Partium Press, IFPR CO RAN, Nova Science Publishers, Medical  Information Science, Difin, Wydawnicwto UKW)

 i  inne

Publikacje z ostatnich lat (2016-2019):

Rok: 2019

Jian-Bin Li, Hanna Liberska, Silvia Salcuni, Elisa Delvecchio (2018). Aggressive Perpetration and Victimization Among Polish Male and Female Adolescents: The Role of Attachment to Parents and Self-Control. Crime & Delinquency, 1-21
p-ISSN: 0011-1287 e-ISSN: 1552-387X
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.941
DOI: 10.1177/0011128718787472

Maria Abramova,  Hanna Liberska (2019). Princip kul'turosoobraznosti v professional'noj podgotovke učitelej. Vestnik Nižnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta, 1, 4-9.   p-ISSN: 2311-1402

Rok 2018:


Hanna Liberska (2018). Building a Sense of Security in a Patient : A Psychological Perspective. W:Aleksandra Rosiek-Kryszewska, Krzysztof Leksowski (eds.), Healthcare Administration for Patient Safety and Engagement (pp.145-173). Hershey : Medical Information Science Reference.
Seria: Advances in Healthcare Information Systems and Administration ; 2328-1243
ISBN: 978-1-5225-394-69

Hanna Liberska, Monika Deja, Joanna Ewa Starostecka, Martyna Janicka, Aleksandra Grudzińska, Aleksandra Wolska, Katarzyna Dąbek
(2018). Identity and crisis in evaluation in young fathers in relation to age of the child. Health Psychology Report, Vol. 6, no 2, 126-135
p-ISSN: 2353-4184 e-ISSN: 2353-5571
DOI: 10.5114/hpr.2018.72411

Hanna Liberska (2018). The life-span approach to human development in Polish psychology in the second half of the twentieth century. Teoretični i prikladni problemi psihologiï, no 1, 198-208. 

p-ISSN: 2219-2654

Hanna Liberska (2018). Kształtowanie tozsamości i przyjmowanie roli sprawcy lub ofiary przez dorastających. Czasopismo Psychologiczne, 24, 2, 425-432.

Klaudia Boniecka, Hanna Liberska (2018). Aktywność fizyczna, zachowania żywieniowe i ocena ciała u dziewcząt w drugiej fazie dorastania ugiej fazie dorastania. Przegląd Pedagogiczny, nr 2, 170-180. 

Hanna Liberska (2018). Tożsamość i agresja wśród adolescentów. Psychologia Wychowawcza, 14, 27-41.

 

 Rok 2017

Natalia Pilarska, Hanna Liberska (2017). Kim jest współczesny młody katolik? Wybrane aspekty obrazu psychologicznego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. - 139 s.

ISBN: 978-83-8018-146-5

Joanna Jankowiak, Elżbieta Kamińska, Hanna Liberska (2017). Locus of control in the sphere of work in socially excluded persons. Polish Journal of Social Science, Vol. 12, no 1, 133-144.
p-ISSN: 1896-7817


Marzanna Farnicka, Hanna Liberska (2017). Między poczuciem akceptacji, wsparcia a wykluczeniem - uwarunkowania różnych dróg adaptacji dzieci do szkoły. Studia Edukacyjne, nr 43, 99-112.
p-ISSN: 1233-6688

Hanna Liberska, Alicja Szmaus-Jackowska (2017). Selected subjective correlations of mariners attractiveness. Polish Journal of Social Science, Vol. 12, no 1, 49-63.
p-ISSN: 1896-7817

M. Farnicka, Hanna Liberska, M. A. Abramova (2017). Situaciâ neopredelennosti v sisteme obrazovaniâ. In: A. V. Koričko (ed.), Kul'tura, nauka, obrazovanie: problemy i perspektivy. Materialy VI meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (pp. 17-19). Nižnevartovsk : Izdatel'stvo Nižnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta.
ISBN: 978-5-00047-379-5

Elisa Delvecchio, Adriana Lis, Hanna Liberska, Jian-Bin Li (2017). The level of self-esteem among Polish adolescents in a cross-cultural context. Polskie Forum Psychologiczne, T. 22, nr 2, 189-204.
p-ISSN: 1642-1043 e-ISSN: 2449-6871

Elisa Delvecchio, Jian-Bin Li, Hanna Liberska, Adriana Lis, Claudia Mazzeschi (2017). The Polish Spence Children's Anxiety Scale : Preliminary Evidence on Validity and Cross-Cultural Comparison. Journal of Child and Family Studies, Vol. 26, iss. 6, 1554-1564.
p-ISSN: 1062-1024 e-ISSN: 1573-2843
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.386
Scopus

DOI: 10.1007/s10826-017-0685-9

Vera Kosikova, Marzanna Farnicka, Hanna Liberska (2017). The Role of Assessment in Teaching Interaction for the Development of Autonomy. Hungarian Educational Research Journal, Vol. 7, no 4, 23-34.
p-ISSN: 2064-2199
DOI: 10.14413/HERJ/7/4/3

Hanna Liberska (2017). Wspomnienie - Prof. Dr Jari-Erik Nurmi. Polskie Forum Psychologiczne, T. 22, nr 4, 517-518.
p-ISSN: 1642-1043 e-ISSN: 2449-6871

Rok 2016

Hanna Liberska, Marzanna Farnicka (eds.) (2016). Aggression as a Challenge : Theory and research : Current Problems. 
Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 274 s.
ISBN: 978-3-631-65688-4
Scopus

DOI: 10.3726/ 978-3-653-05056-1

Hanna Liberska, Klaudia Boniecka, Tumendemberel Purev (2016). Assuming the Roles of Aggressor and Victim by Lower Secondary School Youth. Research Report. In:  H. Liberska, M. Farnicka (eds.), Aggression as a Challenge: Theory and research : Current Problems  (pp. 67-79). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
ISBN: 978-3-631-65688-4
Scopus

Hanna Liberska (2016). Attitudes Towards Transplantation - Is It Possible to Change them?
In: H.Liberska, K.Boniecka (eds.), Selected psychosocial and medical problems of transplantation (pp.99-108). Warszawa: Difin, 2016
ISBN: 978-83-8085-122-1

Hanna Liberska, Dariusz Freudenreich (2016). Beliefs about Transplantation in Polish Families. In: H.Liberska, K.Boniecka (eds.), Selected psychosocial and medical problems of transplantation (pp. 148-163). Warszawa: Difin.
ISBN: 978-83-8085-122-1

Tytuł: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. - 170 s.
ISBN: 978-83-8018-127-4
Liczba arkuszy: 8,5
Język publikacji: ENG

Autorzy: Małgorzata A. Farnicka, Hanna Liberska, Iwona Grzegorzewska
Tytuł: Eastern European Immigrants
W: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, 4 Volume Set / ed. by Constance L. Shehan.
Adres wydawniczy: Chichester : Wiley-Blackwell, 2016
Strony: 607-610
ISBN: 978-0-470-65845-1
Liczba arkuszy: 0,25
Język publikacji: ENG
DOI: 10.1002/9781119085621

Autorzy: Martyna Bucholc, Hanna Liberska
Tytuł: Emotional intelligence and communication competence of teachers as well as emotional intelligence and attachment of a student to the teacher as the conditionings of school success
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
Strony: 129-140
ISBN: 978-83-8018-127-4
Język publikacji: ENG

Autorzy: Hanna Liberska, Monika Deja, Martyna Janicka, Katarzyna Dąbek
Tytuł: Emotional state of "young" fathers
Źródło: Current Issues in Personality Psychology - 2016, Vol. 4, no 4, pp. 217-227
p-ISSN: 2353-4192 e-ISSN: 2353-561X
Charakt. formalna: AP
Język publikacji: ENG
DOI: 10.5114/cipp.2016.63219

Autorzy: Hanna Liberska, Klaudia Boniecka
Tytuł: Health behaviours and body image of girls in the second phase of adolescence
Źródło: Health Psychology Report - 2016, Vol. 4, no 4, pp. 287-293
p-ISSN: 2353-4184 e-ISSN: 2353-5571
Język publikacji: ENG
DOI: 10.5114/hpr.2016.62302

Autorzy: Hanna Liberska, Klaudia Boniecka
Tytuł: Introduction: Biopsychosocial Approach to Transplantation
W: Selected psychosocial and medical problems of transplantation / eds. Hanna Liberska, Klaudia Boniecka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2016
Strony: 9-15
ISBN: 978-83-8085-122-1
Język publikacji: ENG

Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Manifestations of Aggression in Prisoners and their Selected Determinants
W: Aggression as a Challenge : Theory and research : Current Problems / ed. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016
Strony: 223-235
ISBN: 978-3-631-65688-4
Język publikacji: ENG
Scopus

Autorzy: Natalia Pilarska, Hanna Liberska
Tytuł: Membership of religious communities and its consequences for young people development - presentation of model relations
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
Strony: 117-128
ISBN: 978-83-8018-127-4
Język publikacji: ENG

Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Jari Erik Nurmi
Tytuł: Predyktory (podmiotowe i sytuacyjne) efektywnej adaptacji szkolnej - ujęcie rozwojowe
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2016, T. 21, nr 1, s. 21-32
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879
DOI: 10.4467/20843879PR.16.002.4791

Autorzy: Hanna Liberska, Karolina Głogowska, Monika Deja
Tytuł: Przywiązanie do rodziców i rówieśników jako predyktor samooceny w okresie adolescencji
Źródło: Czasopismo Psychologiczne - 2016, T. 22, nr 2, s. 219-227
p-ISSN: 1425-6460
DOI: 10.14691/CPPJ.22.2.219

Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Dorota Niewiedział
Tytuł: Psychologia agresji : wybrane problemy
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 210 s.
ISBN: 978-83-01-18101-7
Liczba arkuszy: 10,0

Autorzy: Hanna Liberska, Joanna Jankowiak
Tytuł: Psychological gender, the perfect politician stereotype and assessment of a female presidential candidate
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
Strony: 141-156
ISBN: 978-83-8018-127-4
Język publikacji: ENG

Autorzy: Klaudia Boniecka, Ewa Makuch, Everen Ozcinar, Hanna Liberska, Ruchan Akar
Tytuł: Quality of Life and Acceptance of Illness among Patients with Ventricular Assist Device Implementation and after Heart Transplantation
W: Selected psychosocial and medical problems of transplantation / eds. Hanna Liberska, Klaudia Boniecka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2016
Strony: 87-98
ISBN: 978-83-8085-122-1
Język publikacji: ENG

Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Relations between identity and temporal orientation in adolescence
Źródło: Science and Education - 2016, Vol. 146, no 5, pp. 30-39
p-ISSN: 2311-8466
Język publikacji: ENG
Web of Science Core Collection

Autorzy: Hanna Liberska, Klaudia Boniecka, Premysl Fryda, Milos Adamec, Daniel Wettstein, Daniel Kuba, Ziga Sedej, Ruchan Akar, Ewa Makuch
Tytuł: Report. Contemporary Challenges in Organ Donation and Transplantation in the V4 Countries, Slovenia and Turkey
W: Selected psychosocial and medical problems of transplantation / eds. Hanna Liberska, Klaudia Boniecka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2016
Strony: 19-67
ISBN: 978-83-8085-122-1
Język publikacji: ENG

Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Rozwój indywidualny i rozwój rodziny w kontekście przemian społeczno-kulturowych
W: Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty / red. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2016
Strony: 16-24
ISBN: 978-83-8085-170-2

Tytuł: Selected psychosocial and medical problems of transplantation / eds. Hanna Liberska, Klaudia Boniecka
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin SA, 2016. - 225 s.
ISBN: 978-83-8085-122-1
Liczba arkuszy: 14,0
Język publikacji: ENG

Autorzy: Dorota Suwalska-Barancewicz, Hanna Liberska
Tytuł: Significance of gender differences in the functioning of partners in a relationship
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
Strony: 13-26
ISBN: 978-83-8018-127-4
Język publikacji: ENG

Autorzy: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Tytuł: Stages and Paths of Aggression Development - Knowledge that Awaits being Uncovered
W: Aggression as a Challenge : Theory and research : Current Problems / ed. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka.
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016
Strony: 19-32
ISBN: 978-3-631-65688-4
Język publikacji: ENG
Scopus

Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Uwarunkowania zmian rozwojowych w wybranych modelach rodziny
Źródło: Psychologiczne Zeszyty Naukowe. Półrocznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego - 2016, nr 1, s. 47-57
p-ISSN: 2451-1420

A
utorzy: Elżbieta Kamińska, Hanna Liberska
Tytuł: Values of mothers serving prison sentences with their child
W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : three worlds of human life. Vol. 4 / ed. Hanna Liberska.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
Strony: 53-64
ISBN: 978-83-8018-127-4
Język publikacji: ENG

Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Wybrane podmiotowe i kontekstualne uwarunkowania satysfakcji z życia w okresie późnej dorosłości. Badania porównawcze
Źródło: Rocznik Andragogiczny - 2016, Vol. 23, s. 217-231
p-ISSN: 1429-186X e-ISSN: 2391-7571
DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2016.011

Tytuł: Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty / red. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2016. - 406 s.
ISBN: 978-83-8085-170-2
Liczba arkuszy: 24,0

Autorzy: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
Tytuł: Agresywność i zachowania agresywne młodzieży a percypowane przez nią postawy rodzicielskie. Perspektywa rozwojowa
Źródło: Psychologia Rozwojowa - 2015, T. 20, nr 4, s. 25-44
p-ISSN: 1895-6297 e-ISSN: 2084-3879
DOI: 10.4467/20843879PR.15.

 

Sprawozdania

Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Sprawozdanie z XXIII World Meeting of the International Society for Research on Aggression, 10-14 July 2018, Paris, France
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2018, T. 23, nr 3, s. 643-646
p-ISSN: 1642-1043 e-ISSN: 2449-6871
Repozytorium UKW: http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5591

Autorzy: Hanna Liberska, Anna Paszkowska-Rogacz

Tytuł: Sprawozdanie z 15. Europejskiego Kongresu Psychologii, 11-14 lipca 2017 roku, Amsterdam, Holandia
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2017, T. 22, nr 4, s. 685-687
p-ISSN: 1642-1043 e-ISSN: 2449-6871
Repozytorium UKW: http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4813

Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Sprawozdanie z II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents 17-19 listopada 2016, Barcelona, Hiszpania
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2017, T. 22, nr 2, s. 339-341
p-ISSN: 1642-1043 e-ISSN: 2449-6871
Repozytorium UKW: http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4057

Autorzy: Hanna Liberska
Tytuł: Sprawozdanie z I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji pod hasłem Contemporary Challenges of Organ Transplantation and Donation in V4, Slovenia and Turkey, Bydgoszcz, 10-12 December 2016 
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2016, T. 21, nr 1, s. 145-148
p-ISSN: 1642-1043 e-ISSN: 2449-6871

Autorzy: Anna Paszkowska-Rogacz, Hanna Liberska
Tytuł: Sprawozdanie z XIV Europejskiego Kongresu Psychologicznego (7-10 lipca 2015, Mediolan)
Źródło: Polskie Forum Psychologiczne - 2016, T. 21, nr 2, s. 309-311
p-ISSN: 1642-1043
Repozytorium UKW: http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3713

Pobierz pliki