Pracownicy

wykładowca

Januszewska Iwona

mgr

Jednostka organizacyjna:

Wydział Językoznawstwa

Adres:

85-027 Bydgoszcz, ul Jagiellońska 11

mgr Januszewska Iwona