Pracownicy

adiunkt

Grzankowska Izabela

dr

Jednostka organizacyjna:

Wydział Psychologii

Adres:

85-867 Bydgoszcz, ul. Leopolda Staffa 1

+48 52 37 08 435 / 402
psyche@ukw.edu.pl

Informacje:

Aktualnie prowadzone badania:
- rodzinne uwarunkowania psychopatologii i zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży
- elastycznośc w radzeniu sobie - badania nad przygotowaniem programu psychoprofilaktycznego;
- specyfika funkcjonowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców;
- kondycja emocjonalna dzieci i młodzieży ze względu na występowanie ogólnospołeczych stresorów;
- wybrane aspekty stanu psychicznego człowieka w kontekście rzeczywistości wirtualnej (VR), rozszerzonej (AR)

Dyżury:


Zapraszam na dyżur w semestrze letnim 2023/24 w środy w godzinach od 10.30 do 12.00 w pokoju 306.

Informuję, że nie odbędzie się dyżur dnia 22 maja 24 r. ze względu na obchody Dnia Psychologa.
Zapraszam w terminie 29.05 zgodnie z planem.