Pracownicy

dr hab. Jakubowicz-Bryx Anna Jadwiga
profesor uczelni, dyrektor, kierownik katedry

Jakubowicz-Bryx Anna Jadwiga

dr hab.

52 34 19 114
annabryx@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Wydział Pedagogiki

Adres:

85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

0 52 34 19 308 321 61 91
052 340 16 20
inped@ukw.edu.pl / sekreies@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

Informacje:

Jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym i kierownikiem Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki.
Od roku akademickiego 2019/2020 pełnię funkcję Dyrektora Kolegium II.

Dyżury:

dla studentów studiów stacjonarnych
w semestrze letnim 2020/2021
czwartek 10.00-11.30
pokój 123 budynek główny
telefon: 52 34 19 114

dyżur dyrektorski
środa 11.00-13.00
sobota 10.00-11.30 - w terminach podanych na stronie Kolegium II - dyżur na MS Teams
pokój 123 budynek główny
telefon: 52 34 19 114

dr hab. Jakubowicz-Bryx Anna Jadwiga