Pracownicy

dr hab. Jakubowicz-Bryx Anna Jadwiga
profesor uczelni, dyrektor, kierownik katedry

Jakubowicz-Bryx Anna Jadwiga

dr hab.

52 34 19 114
annabryx@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Wydział Pedagogiki

Adres:

85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

0 52 34 19 308 321 61 91
052 340 16 20
inped@ukw.edu.pl / sekreies@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

Informacje:

Jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym i kierownikiem Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki.
W roku akademickim 2019/2020 pełnię funkcję Dyrektora Kolegium II.

Dyżury:

dla studentów studiów stacjonarnych
w semestrze letnim 2019/2020
piątek 12.30-14.00
pokój 123 budynek główny
telefon: 52 34 19 114

dyżur dyrektorski
piątek 10.30-12.30
sobota 9.00-11.00 - w terminach: 5.10.2019; 16.11.2019; 14.12.2019; 11.01.2020; 8.02.2020; 7.03.2020; 18.04.2020; 16.05.2020; 20.06.2020
pokój 123 budynek główny
telefon: 52 34 19 114

dr hab. Jakubowicz-Bryx Anna Jadwiga