Pracownicy

starszy wykładowca

Jankowiak-Rutkowska Maria

mgr

Jednostka organizacyjna:

Wydział Językoznawstwa

Adres:

85-027 Bydgoszcz, ul Jagiellońska 11

mgr Jankowiak-Rutkowska Maria