prof. dr hab. Burczyk JarosławŻyciorys naukowy

prof.dr hab. Jarosław Burczyk

Prof. dr hab., profesor zwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, biolog, genetyk.

1983-1987 studia biologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (indywidualny tok studiów).

1992 – doktor nauk biologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1999 – doktor habilitowany, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2005 – profesor nauk biologicznych 

 

1987-1993 – Instytut Dendrologii, Polska Akademia Nauk, Kórnik

1993 – obecnie – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 

1992 – ENGREF, Nancy, Francja – Stypendium Rządu Francuskiego (CIES) (3 miesiące)

1992-1993 - Oregon State University, Corvallis, OR, USA – Stypendium Fulbrighta (12 miesięcy)

1999 - Oregon State University, Corvallis, OR, USA – Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (6 miesięcy)

 

Prowadzi badania z zakresu genetyki populacyjnej drzew leśnych. Problemy badawcze dotyczą analiz zmienności genetycznej populacji naturalnych i sztucznie tworzonych przez człowieka (np. plantacje nasienne) oraz przebiegu procesów reprodukcyjnych, w tym poziomu samozapłodnienia, przepływu genów wewnątrz i między populacjami, a także uwarunkowań męskiego i żeńskiego sukcesu reprodukcyjnego. Duży nacisk kładzie na opracowanie nowych metod statystycznych oceny przepływu genów w populacjach naturalnych oraz oceny efektywnej wielkości populacji. Praktyczne aspekty badań to wykorzystanie markerów genetycznych do identyfikacji leśnego materiału rozmnożeniowego oraz wspomagania hodowli selekcyjnej drzew leśnych. Badane gatunki to przede wszystkim buk zwyczajny, dęby, sosna zwyczajna, świerk pospolity, jodła pospolita, daglezja zielona, cis pospolity, modrzew europejski. Podstawowym narzędziem badawczym są markery molekularne DNA (głównie mikrosatelity).

Z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego nieprzerwanie związany od 1993 roku. Obecnie jest Dyrektorem Instytutu Biologii Eksperymentalnej (od 2007) oraz Kierownikiem Katedry Genetyki, którą tworzył od podstaw. Stypendysta Fundacji Fulbrighta, Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2000), Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2009) oraz Nagrody Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (2012).

Jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji naukowych (50 publikacji znajduje się w bazie Web of Knowledge, sumaryczny IF > 120, h-index 19, ponad 1200 cytowań). (Google Scholar; ResearchGate).

Kierownik lub wykonawca ponad 30 projektów badawczych, w tym dwóch projektów międzynarodowych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (projekty badawcze). Wypromował ponad 50 licencjatów, 30 magistrów oraz 3 doktorów, spośród których dwie osoby posiadają już stopień doktora habilitowanego.

Recenzent artykułów naukowych zgłaszanych do czasopism: American Journal of Botany, Annals of Forest Science, BMC Genetics, Botany, Canadian Journal of Forest Research, Conservation Genetics, Dendrobiology, Ecology, Evolutionary Ecology, Forest Ecology and Management, Heredity, Journal of Biogeography, Journal of Ecology, Methods in Ecology and Evolution, Molecular Ecology, Molecular Ecology Resources, New Forests, New Phytologist, PLOS ONE, Silvae Genetica, Theoretical and Applied Genetics, Theoretical Population Biology, Tree Genetics and Genomes,

 

Urodził się w Olsztynie, ma 52 lata. Żona Grażyna jest nauczycielką biologii w liceum ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Ma dwóch synów: Radosława i Rafała .