Pracownicy

dr hab. Jakubowski Jarosław
adiunkt

Jakubowski Jarosław

dr hab.

0523401533
j.jakub@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Wydział Filozofii

Adres:

85-092 Bydgoszcz, ul. Ogińskiego 16

Informacje:

dr hab.Jarosław Jakubowski, ur. 1967, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doktorat: Mikołaja Bierdiajewa egzystencjalna filozofia historii, UAM 1999. Studia podyplomowe (1992-1993) w Université de Paris XII: Histoire Sociale des Sciences Cultures et Réligions (DEA). Zainteresowania naukowe: współczesna filozofia francuska, filozofia egzystencji, antropologia, fenomenologia, Ricoeur, Lévinas, Bierdiajew

Zainteresowania naukowo-badawcze: filozofia francuska, hermeneutyka, filozofia rosyjska

WYKAZ PUBLIKACJI

1.«Koniec renesansu», czyli historiozoficzna teodycea Mikołaja Bierdiajewa, w:
K.Kalka (red.) Racjonalność i sprawiedliwość, WSP, Bydgoszcz 1995.
2 Tragedia wolności ludzkiej. Wolność jako brzemię w ujęciu M.Bierdiajewa i E.Fromma, w: „Przegląd Bydgoski”, Rocznik VII, Bydgoszcz 1996
3. Transcendentalność wolności a imperatyw działania moralnego (Kant i Bierdiajew) w: Wokół Kanta i innych. Zbiór rozpraw pod redakcją S.Sarnowskiego i G.Dominiaka, WSP, Bydgoszcz, WSP, Bydgoszcz 1998.
4. Zagadka „Nowego średniowiecza” Mikołaja Bierdiajewa, w: „Filo-Sofija”, Bydgoszcz 1/2001.
5. Perspektywy filozofii egzystencjalnej (Bierdiajew i Jaspers a Rorty), w: M.Woźniczka (red.), Stan i perspektywy filozofii. Filozofia a przełom wieków, WSP, Częstochowa 2003
6. Od krytyki etyki powinności do etyki nadziei. Kant w interpretacji Ricoeura, w: K.Śniezyński (red.) Immanuel Kant i świat współczesny. W 200 rocznicę śmierci Immanuela Kanta, UAM, Poznań 2004
7. Ricoeur a egzystencjalna koncepcja wiecznej teraźniejszości, w: „Analiza i Egzystencja”, Szczecin 1/2005.
8. Tłum.: franc. – H.Maldiney, Esquisse d’une phénoménologie de l’art., w: J.Migasiński, I.Lorenc (red.) Fenomenologia francuska. Rozpoznania/ interpretacje/rozwinięcia. Wybór, IFiS PAN, Warszawa 2006.
9. Paula Ricoeura krytyka fenomenologii Innego, w: I. Lorenc, J.Migasiński (red.) Wokół fenomenologii francuskiej. Możliwości/pokrewieństwa/konfrontacje, IFiS PAN, Warszawa 2007.

dr hab. Jakubowski Jarosław