Pracownicy

adiunkt badawczo-dydaktyczny

Kosz-Szumska Justyna

dr

Jednostka organizacyjna:

Wydział Pedagogiki

Adres:

85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

0 52 34 19 308 321 61 91
052 340 16 20
inped@ukw.edu.pl / sekreies@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

Dyżury:

Dyżur w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

PON., GODZ. 9:00 - 10:30, gab. 114, bud. E.

Z uwagi na obowiązki, wynikające z pełnienia funkcji opiekuna I roku, odwołuję dyżur 19.10. br. i wyjątkowo zapraszam do kontaktu (MS Teams) w środę (21.10.) w godz. 13:30 - 15:00.

Dyżur w trybie zdalnym:

MS Teams: Kod dostępu: hhnod21
Termin nie ulega zmianie.

Serdecznie zapraszam.
Justyna Szumska