Pracownicy

samodzielny referent

Gaczkowska Katarzyna

52 322 13 96; 322 16 38 w. 47
52 322 16 38 w. 11
katarzyna.gaczkowska@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Dziekanat Kolegium I

Informacje:

Jagiellońska 11 pok. 3b
godz - 7:15 – 15:15

Gaczkowska Katarzyna