Pracownicy

dr Ludwikowska Katarzyna
adiunkt

Ludwikowska Katarzyna

dr

Jednostka organizacyjna:

Wydział Pedagogiki

Adres:

85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

0 52 34 19 308 321 61 91
052 340 16 20
inped@ukw.edu.pl / sekreies@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

Dyżury:

Dyżur w trybie edukacji zdalnej (obowiązuje w okresie, gdy miasto Bydgoszcz objęte jest czerwoną strefą):
poniedziałek:12:00-12:45
wtorek: 8:15-9:00
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a10229b10db844a8e8b405f128842eb2e%40thread.tacv2/conversations?groupId=33e95675-620c-423a-8556-7b9b50bce64a&tenantId=3ccf64f7-0df2-4de7-8098-91edb59693e4

Dyżury w trybie stacjonarnym zostaną przywrócone po zniesieniu czerwonej strefy w mieście Bydgoszcz.
Dyżur stacjonarny w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:
wtorek, 14.30-15:30, s. 26a
środa, 15:00-15:30, s. 26a

Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w Polsce, proszę uprzejmie o uprzednie umawianie się na konsultację drogą elektroniczną: kasial@ukw.edu.pl