dr hab. Matuszak-Gołda KatarzynaUdział w konferencjach naukowych

dr hab. Matuszak-Gołda KatarzynaUdział w konferencjach naukowych

13stycznia 2006r-Udział(koncert) w Ogólnopolskiej Konferencji "Romuald Twardowski-kompozytor,pedagog,społecznik"

5 maja 2006r-udział w vI Seminarium Gordonowskim "Audiacja-przełomem w edukacji muzycznej "(Bydgoszcz)

15 maja 2006r-Udział w koncercie ,na II Międzynarodowej Konferencji "Dydaktyka fortepianu na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej(Bydgoszcz)

12 grudnia 2006r-Udział(przygotowanie studentów) w Konferencji "Polska pieśń patriotyczna w edukacji młodego pokolenia"

14 maja 2007r-Udział(koncert) w III Miendzynarodowej konferencji "Dydaktyka fortepianu na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztua muzyczna"

14 lutego 2009r-Udział w XV Konferencji Naukowej "Wybrane problemy wokalistyki" w Dusznikach Zdroju (referat)